Lietuvos
verslo konfederacija (LVK) drauge su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kuria
įrankį, padėsiantį verslui vykdyti efektyvesnę korupcijos prevenciją. Bendras
projektas – „Antikorupcijos vadovas“ – skatins įmones imtis aktyvių priemonių
kovojant su šiuo reiškiniu ir padės darbuotojams bei vadovams geriau suprasti
korupcijos daromą žalą.

„Antikorupcijos dienos proga norime dar kartą atkreipti
dėmesį į verslo skaidrumą ir antikorupcinį sąmoningumą – vieną iš kertinių modernios
ekonomikos vertybių. Lietuvoje šios vertybės taip pat pamažu įsitvirtina. Dalis
įmonių, ypač turinčių užsienio kapitalo, yra gana pažengusios šioje srityje –
rūpinasi antikorupcine aplinka, yra sukūrusios ir savo praktikoje diegia kovos
su korupcija programas. Nemažai jų yra pasitvirtinusios etikos bei
antikorupcinio elgesio kodeksus“, – sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

LVK ir STT prevencijos specialistai parengs informacinį
leidinį pagal geriausią Lietuvos ir užsienio šalių praktiką. Verslo
organizacijos, pasiremiant šiuo vadovu, galės diegti labai konkrečias priemones
savo kasdieniame darbe, pavyzdžiui, nustatyti rizikingiausias sritis įmonėje, sudaryti
darbuotojams galimybę pranešti apie korupciją, užtikrinti pranešusių apie
korupcijos atvejus žmonių apsaugą, įdiegti jų paskatinimo sistemą.

Leidinyje taip pat bus pateikta informacija apie gresiančią
atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiklas tiek nusikaltusiems darbuotojams,
tiek verslo organizacijai. Įmonių vadovai galės rasti patarimų, kaip nustatyti
korupcijos rizikas, kokių priemonių imtis, kad jos būtų valdomos.

Pasak V. Sutkaus, skaidri tarptautinė verslo veikla –
svarbi sąlyga mūsų šalies stojimui į EBPO. Vienintelė iš Baltijos šalių šios
organizacijos narė yra 2010 metais pakviesta Estija. Tikimasi, kad 34 valstybes
vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios
demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais, Lietuvą į savo
gretas gali priimti 2017 metais.

Verslui
– tarptautinės rekomendacijos

Lietuvos verslo konfederacija, būdama Tarptautinių prekybos
rūmų (International Chamber of Commerce, ICC) narė, jau ne pirmus metus verslui
pateikia ir tarptautinių leidinių, kuriais pasinaudojant, galima diegti
korupcijos prevenciją įmonėse.

Vienas jų – šiemet išleistas „Kovos
su korupciją vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms“
, kuris
padeda
įvertinti ir valdyti riziką,
susijusią su
korupcija. Leidinys suteikia patarimų, kaip
su nedidelėmis sąnaudomis galima atlikti
finansinio ir teisinio
įvertinimo (angl. due-diligence)  procedūras trečiosioms šalims
– verslo partneriams.

ICC kaip organizacija yra
kovos su korupcija pradininkė. Ji yra išleidusi antikorupcinių priemonių
komplektą, kuris apima „Etikos
ir atitikties mokymų vadovą“
bei kt.

„Daugelis įmonių pasaulyje
turi savo socialinės atsakomybės ir antikorupcijos programas. Atsakingas
valdymas gali padėti įmonėms pritraukti naujų investuotojų, sustiprint bendrą
įmonės socialinį klimatą. Šiandien pasaulinės tendencijos tokios, kad įmonės
stiprina savo skaidrumo politikos principus, siekia etikos ir rizikos valdymo
ne tik iš teisinės pusės, bet ir etikos laikymosi kaip gero įmonės valdymo“, – teigia
V. Sutkus.

Panašūs įrašai