Lietuvos verslo
konfederacija (LVK) abejoja, ar lėšos, skirtos informuoti žemdirbius apie kaimo
plėtros programą, yra skirstomos optimaliai.

Konfederacija ragina Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) iš naujo svarstyti
informavimo ir viešinimo apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos
2016 metais planą.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos kitų metų viešinimo plane
Žemės ūkio ministerijai numatyta skirti beveik 2,5 mln. eurų, o tiesiogiai su
žemdirbiais dirbančiai Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA)  – tik 360 tūkst. eurų.

„Žemės ūkio ministerija viešina Lietuvos kaimo plėtros politikos
aspektus, o Nacionalinė mokėjimo agentūra teikia itin svarbią informaciją apie
labai konkrečias paramos priemones, kurioms Lietuvos žemės ūkio sektoriaus
dalyviai turi teikti paraiškas. Jeigu paramos gavėjams trūks informacijos apie
paramą, turėsime mažiau paraiškų ir galime nesugebėti panaudoti visos
programoje numatytos paramos. Pagal tai, kokios viešinimo apimtys numatytos NMA
informavimo apie paramą 2016 metais plane, matome, kad siūloma suma yra
neadekvati“, – teigia LVK prezidentas Valdas Sutkus.

2007-2013 metams viešinimui skirtos lėšos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ tarp ŽŪM ir NMA buvo
paskirstytos maždaug po lygiai. Proporcingai lėšos padalintos ir šiais metais,
tačiau LVK žiniomis, Žemės ūkio ministerija viešinimo žiniasklaidoje beveik
nevykdė.

„Nerimaujame, kad Žemės ūkio ministerija numatytų viešinimo lėšų gali
nepanaudoti, kaip kad nutiko šiais metais. Todėl manome, jog šį klausimą būtina
pakartotinai svarstyti ir „Informavimo ir viešinimo apie Europos žemės ūkui
fondo kaimo plėtrai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones 2016 metų plano“ netvirtinti“, –  sako V. Sutkus.

Dėl susidariusios situacijos gali labai nukentėti ir
Lietuvos žiniasklaida, nes ministerija šiuo metu net neturi sutarčių su viešinimo
partneriais.

Panašūs įrašai