Vis labiau artėjant naujojo Darbo Kodekso svarstymui Seime profsąjungos,
asocijuotos verslo organizacijos ir kiti socialiniai partneriai imasi būsimojo
dokumento korekcijų. Sausio
pradžioje Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas baigė svarstyti naujojo
Darbo kodekso projektą bei pateikė savo nuomonę ties beveik visais 266
straipsniais.

Kai 
kurių nuostatų ir straipsnių svarstymas atidėtas, kol Vyriausybė pateiks
kodeksą lydinčių teisės aktų projektus bei kol bus išnagrinėti socialinio
draudimo reformą reglamentuojantys teisės aktų projektai.

Į naujojo Darbo kodekso aptarimą susirinkę LVK atstovai sako, kad Seimo
komiteto pateiktas dokumentas dar turi būti taisomas.

INFORMACIJA BUS PILDOMA

Panašūs įrašai