Lietuvos
verslo konfederacijos (LVK) atstovai kovo 3 d. dalyvavo Užsienio reikalų
ministerijoje vykusiame Ekonominės diplomatijos darbo grupės (EDT DG) posėdyje.
Jame pristatyta Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo (PLEF) 2016 koncepcija, aptarti
prioritetinių eksporto rinkų plėtros klausimai.

LVK
pritaria ir remia Užsienio reikalų ministerijos ir Ūkio ministerijos
specialistų parengtoms Lietuvos tikslinių rinkų plėtros priemonėms. Jau yra
išgryninti ir išdėstyti konkretūs darbai: eksporto draudimų sistemos kūrimas ir
tobulinimas, paramos verslui priežiūra, papildomų lėšų paieška veterinarinių
sertifikatų derinimui, vertimams.

„EDT
DG vieningas apsisprendimas dėl Lietuvos ekonominio atstovavimo užsienyje
sistemos tobulinimo buvo ilgai lauktas verslo. Pagal verslo interesus bus
formuojama bendra metinė užduotis diplomatinėms atstovybėms, rengiama pasiektų
rezultatų ataskaita ir jos vertinimas, įtraukiant verslo kaip tiesioginio
paslaugų gavėjo nuomonę.  Šių užduočių vykdymui reikės ir konstruktyvios
verslo organizacijų pagalbos“,  – sakė
LVK generalinis direktorius Algimantas Akstinas. 

Pristatant
naująją PLEF 2016 koncepciją, buvo akcentuotas poreikis dirbti pagal formulę „mąstyk
globaliai, veik lokaliai“. Numatoma šiuos forumus organizuoti tik Lietuvoje ir
nuo 2017 m. juos pradėti rengti skirtinguose Lietuvos regionuose. Bus orientuojamasi
į kraštiečių iš užsienio telkimą ir skatinimą dažniau pasirodyti tėviškėje, investuoti
ir būti savo krašto ambasadoriais.

Aptariant
EDT kuruojamus aukštų valstybės vadovų ir verslo delegacijų bendrų vizitų
organizavimo klausimus, LVK pasiūlė jau kitame posėdyje aptarti šių vizitų inicijavimo
ir organizavimo gaires.

„Mes
siūlysime vadovautis konkrečiais kriterijais, kada tokie vizitai gali būti
pradedami, kokius įsipareigojimus ir atsakomybes įgyja bendradarbiaujantys
partneriai. Tikimės, kad toks abipusio supratimo ir bendros ekonomikos
skatinimo politikos vykdymas duos žymiai geresnių rezultatų ir atitiks visų dalyvaujančių
lūkesčius“, – sakė A. Akstinas.

Panašūs įrašai