Savivaldos
nesprendžia darbo vietų, užimtumo ir emigracijos problemų, trūksta
susikalbėjimo su verslu, o pats savivaldybių valdymas turėtų būti efektyvesnis,
regionų problemas vardijo vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas susitikime
su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais.

„Situacija regionuose, lėšų panaudojimo ir jų
paskirstymo prioritetų nustatymas – netenkina. Žinoma, skverus, parkus,
mokyklas, darželius renovuoti reikia, tačiau ne visas dėmesys turėtų būti
sutelktas į tai. Per likusį laikotarpį kiek įmanoma stengsimės Europos Sąjungos
investicijas nukreipti į palankios verslui aplinkos kūrimą regionuose“, – sakė T.
Žilinskas.

LVK prezidento Valdo Sutkaus teigimu, verslo
aplinkos gerinimas regionuose yra svarbus, nes daugelyje miestų ir miestelių
situacija yra išties prasta. Pinigai turėtų būti skirti darbo vietoms kurti, o
ne naujiems fontanams statyti. Ankstesniu finansavimo laikotarpiu gal ir buvo
laikas atnaujinti centrines aikštes, tačiau dabar reikia stabdyti emigraciją, sudarant
sąlygas darbo vietų kūrimui.

Situacija pagerėtų, jeigu būtų patvirtinta LVK
iniciatyva – į savivaldybėse veikiančias regionų plėtros tarybas priimti ir
verslo atstovų. Kol kas verslas į šias tarybas, kurios sprendžia, kur skirti
investicijas, neįleidžiamas. Tačiau būtent verslo įmonės sumoka mokesčius, iš
kurių finansuojami valstybės, tarp jų – ir regioniniai projektai.

Regionams būtina pritraukti naujų investicijų,
sudarant palankias sąlygas įmonėms plėtoti verslą. Kas geriau nei patys
verslininkai gali patarti savivaldai priimant šiuos sprendimus? Verslui svarbu
ne tik gražūs miestų centrai, bet ir savivaldybių noras plėtoti verslui
tiesiogiai reikalingus infrastruktūros objektus kaip stovėjimo aikštelės,
privažiavimo keliai, energijos tiekimas įmonėms, statybų klausimai.

Pasak ministro, pokyčių reikia ir pačių savivaldų
valdyme: „Vietos savivalda kai kur yra dar sovietinių laikų. Ar tikrai mūsų
savivaldybės generuoja ekonomiką, ar jos tikrai yra tokios, kokias mes norime
matyti? Galbūt galėtume pasitelkti lenkų modelį? Birželio mėnesį susitiksiu su
Lenkijos vidaus reikalų ministru ir aptarsiu jų gerąją patirtį“.

Amerikiečiai
pasibaisėję Lietuvos kibernetiniu saugumu

Lietuvos kibernetinio saugumo situaciją T.
Žilinskas apibūdino kaip kritišką, kurią būtina skubiai taisyti: „Užsienio
partneriai sako, kad Lietuvoje yra didžiausios bėdos – tokio chaoso ir
betvarkės būti negali. Pagal kibernetinio saugumo įstatymą funkcijos yra
išmėtytos trims ministerijoms – Krašto apsaugos, Susisiekimo ir Vidaus reikalų.
Neaišku, kas formuoja šios srities politiką. Todėl turime kalbėti apie vieną
vienintelį nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir visus resursus telkti
ten. Amerikiečiai jau atvirai sako, kad pas jus yra baisi situacija ir tai
tęstis negali“.

Panašūs įrašai