LIETUVOS VERSLO ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS  DĖL NAUJOJO DARBO KODEKSO TVIRTINIMO

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente,

Pagal darbo santykių lankstumą Lietuva Pasaulio ekonomikos
forumo reitinge yra 102, Latvija – 32, Estija – 13 vietoje. Tarptautiniai
ekspertai sutaria, kad darbo santykių permainos atvėrė Estijai daug galimybių
tapti tokia šalimi, kokia ji trokšta būti: veržli, lanksti ir stebinanti
pasaulį inovacijomis, drąsiais sprendimais. Įsisąmoninę, kad patys gali kurti
savo ateitį, žmonės nustoja ieškoti emigracijos maršrutų, mažėja nedarbas – tai
atspindi statistika.

Naujasis Darbo kodeksas – visų mūsų bendras reikalas. Mes,
į ilgalaikę sėkmę orientuoti darbdaviai, visada ieškome būdų susitarti ir atsižvelgiame
į darbuotojų problemas, puikiai suprasdami, kad jie sukurs daugiausia
pridėtinės vertės tik tada, kai patys bus motyvuoti dirbti ir užsidirbti.

Esame pasiruošę kurti daugiau ir kelti Lietuvą Pasaulio
ekonomikos forumo reitingo lentelėje. Sumažėjus darbo jėgos apmokestinimui ir
darbuotojo išlaikymo sąnaudoms, kurias sudaro ir dalis socialinių garantijų,
įmonės turėtų galimybių didinti atlyginimus. Darbuotojų apklausos rodo, jog net
74 proc. jų pasisako už galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku, o 78,8 proc.
Lietuvos gyventojų sutiktų dirbti sezoninį ar laikiną darbą, jei tai sudarytų
galimybes užsidirbti.

Darbo kodekse atsiradusios nuostatos: didesnė darbo
sutarčių įvairovė (projektinio darbo ir terminuoto darbo sutartys), lankstesnis
darbo ir poilsio laikas (viršvalandžių ir darbo laiko apskaita), paprastesnė
darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarka – visa tai padidins Lietuvos
konkurencingumą ir ekonomikos plėtrą bei paskatins darbo vietų kūrimą. Šių
permainų darbo santykiuose laukė ne tik darbdaviai, bet ir naujoji darbuotojų
karta.

Stebime  kaip
keičiasi visuomenės pasaulėžiūra, kaip visai kitokioje aplinkoje bręsta jaunieji
Lietuvos talentai, kurie orientuojasi į rezultatą, o ne į darbo laiką. Naujos
technologijos leidžia lanksčiai planuoti darbo laiką ir dirbti nuotoliniu būdu.
Jaunimas į įmones ateina kurti pridėtinės vertės, į santykius su darbdaviu
žiūri kaip į lygiavertę partnerystę, aktyviau tyrinėja aplinką ir trokšta
naujovių, todėl abi pusės turi teisę pradėti ir nutraukti tarpusavio darbo santykius,
nebijant dažniau keisti darbovietę.

Naujasis Darbo kodeksas, su Jūsų parama ir pasitikėjimu,
turi visas galimybes tapti pagrindu šiandienos ir ateities iššūkių dvasią
atliepiantiems darbuotojo ir darbdavio santykiams.

Seniai žinome, jog galimybes investuoti Lietuvoje ištyręs
užsienio verslas pirmiausia pastebi, kad didžiausia dabartinės sistemos yda –
milžiniškas skirtumas tarp „taisyklių popieriuje“ ir susiformavusių praktikų realybėje.

Kai nėra galimybės lanksčiai reaguoti į rinkos svyravimus
ir konkurenciją, iššūkius tenka spręsti apeinant darbo santykių reguliavimą –
daugėja nelegalių susitarimų, dalis veiklos atsiduria šešėlyje, naikinamas
sąžiningumo principas, trypiamas pasitikėjimas verslu. 

Kreipiamės į Jus ir prašome pasirašyti Seimo priimtą
naująjį Darbo kodeksą bei sudaryti sąlygas pereiti prie lankstesnio ir
modernesnio, verslo ir darbuotojų poreikius atitinkančio, šalies
konkurencingumą stiprinančio darbo santykių reguliavimo nuo 2017 m. sausio 1 d.

Lietuvos darbdavių konfederacijos                              Lietuvos verslo konfederacijos

generalinis direktorius                                                 prezidentas

Danukas Arlauskas                                               
     Valdas Sutkus

Panašūs įrašai