Daugiausiai darbuotojų turinčias įmones vienijanti verslo organizacija šalyje –
Lietuvos verslo konfederacija – prašo Seimo narių priimti naująjį Darbo kodeksą
procedūriškai nepritariant Prezidentės pasiūlymams. Birželį Seimo jau priimtas
Darbo kodeksas įsigalioja tik kitų metų sausį, todėl Seimas, Prezidentė,
darbdaviai, profsąjungos ir ekspertai turėtų laiko iki rudens diskutuoti dėl
Prezidentės pasiūlymų bei neskubėdami rasti tinkamą kompromisą.

Seimo statutas Prezidentės siūlymų nagrinėti po vieną
neleidžia, todėl formaliai neatmetus viso pasiūlymų paketo, tolimesnė diskusiją
būtų negalima.

„Apgailestaujame, kad įstatymuose apibrėžti labai trumpi
svarstymo terminai nesuteikė galimybės LR Prezidentei detaliai išdiskutuoti
priimtą įstatymą su didžiausiomis darbo vietų kūrėjus atstovaujančiomis verslo
organizacijomis. Patiriant milžinišką profsąjungų, atstovaujančių vos 8 proc.
šalies dirbančiųjų, spaudimą, visai Lietuvai svarbus sprendimas priimtas vos
per 5 dienas“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK)
prezidentas.

„Viena dalis Prezidentės siūlomų pataisų yra priimtinos,
tačiau kita dalis yra taisytina, nes ardo Darbo kodekso modernumo idėją ir ne
tik neprisideda prie darbo santykių modernizavimo, bet netgi blogina šiuo metu
galiojančius Darbo kodekse numatytus reguliavimus. Deja, įstatymai numato, jog
Seimas turi arba Prezidentės pateiktiems visiems pasiūlymams pritarti, arba
visus juos kartu atmesti. Todėl svarstyti ir balsuoti dėl kiekvieno Prezidentės
pateikto pasiūlymo atskirai procedūros neleidžia. Taigi, būtų racionalu Seimui
šiuo metu procedūriškai atmesti visą pataisų paketą ir grįžti prie atskirai
pateiktų pataisų svarstymo rudens sesijoje“, – sako V. Sutkus.

Darbo vietų kūrėjų teigimu, priėmus Prezidentės siūlymus,
terminuotų sutarčių taikymas faktiškai taptų neįmanomas, iš esmės būtų
panaikinta suminė darbo apskaita ne tik privačiame, bet ir viešajame sektoriuje,
kas ypač aktualu tokių reikšmingų profesijų, kaip ugniagesiai gelbėtojai,
policijos pareigūnai ir medikai, atstovams. Be to, de facto būtų įtvirtinta
privaloma narystė profsąjungose, įtvirtinamas vienos profesinės sąjungos
dominavimas visų kitų profsąjungų atžvilgiu bei eliminuotos demokratiškesnį
darbuotojų atstovavimą užtikrinančios darbo tarybos, būtų esmingai nutolta nuo
demokratinio ir skaidraus socialinių partnerių dalyvavimo Trišalėje taryboje.

Profsąjungoms taip pat būtų suteikiama išskirtinė privilegija
disponuoti dažnai įmonių išlikimo sąlyga esančiomis verslo paslaptimis, nes
įmonėms taps privaloma profesinių sąjungų atstovams atskleisti komercines
įmonės paslaptis. Įmonės vadovybė su profesinėmis sąjungomis turės derinti ir
naujų technologinių procesų įvedimo tvarką, informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimą. Tik profsąjungoms būtų leista ir deleguoti atstovus į
valstybės ir savivaldybės įmonių valdybas.

Akivaizdu, jog siūlymų parengimui pritrūko laiko, nes
siūlymuose esama ir aiškiai nelogiškų nuostatų, pavyzdžiui, nekonkuravimo
susitarimai galiotų ne tik nutrūkus darbo santykiams, bet ir jų metu. Taigi,
susidarytų absurdiška situacija, kai įmonėje dirbančiam darbuotojui turėtų būtų
mokamas konkretus priedas prie atlyginimo vien už tai, kad tuo pat metu jis
nedirbtų konkurentų bendrovėje. Įvedusi tokį reguliavimą Lietuva taptų bene
pirmąja civilizuota valstybe įtvirtinusia tokią „premijavimo" sistemą.

Po kelerių metų intensyvaus darbo, politinių ir teisinių
diskusijų, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano prof. Tomo Davulio
vadovaujama nepriklausomų Lietuvos mokslininkų darbo grupė, parengė išsamią
studiją su pasiūlymais darbo teisę, užimtumą ir socialinę apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų pataisomis.

Šių metų birželio 21 d. LR Seimas priėmė naują Darbo
kodekso redakciją, kurią liepos 4 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo ir
grąžino Seimui iš naujo svarstyti. Iš 260 Darbo kodekso straipsnių Prezidentė
pasiūlė iš viso 79 pataisymus.

Lietuvos verslo konfederacija oficialiu raštu liepos 8 dieną kreipėsi į Seimą
prašydama priimti naująjį Darbo kodeksą procedūriškai nepritariant Prezidentės
pasiūlymams. Seimui taip pat išsiųstas šių metų birželio 30 d. septyniolikos
asocijuotų verslo struktūrų pasirašytas laiškas LR Prezidentei „Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo priimto darbo kodekso".

Lietuvos verslo konfederacija yra didžiausia paslaugų,
prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija
Lietuvoje, atstovaujanti 28 verslo asociacijas ir 3,5 tūkst. įmonių. Jos drauge
yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų, kas sudaro 15 proc. visų 1,3 mln.
Lietuvos dirbančiųjų.

Panašūs įrašai