Šiandieninis Seimo sprendimas patvirtinti naują Darbo
kodeksą yra sveikos nuovokos triumfas prieš politinį populizmą, pareiškė
Lietuvos verslo konfederacija (LVK). Birželį Seimo priimtas ir šiandien dar
kartą Seimo patvirtintas naujasis Darbo kodeksas užtikrins didesnį Lietuvos
ekonomikos konkurencingumą, leis lengviau pritraukti tiesiogines užsienio
investicijas bei ilgoje perspektyvoje padidins užimtumą. 

„Sveikiname Seimo sprendimą modernizuoti darbo santykius Lietuvoje.
Kelerių metų mokslininkų, darbo vietų kūrėjų, dirbančiųjų ir Vyriausybės darbas
nenuėjo perniek, tad šiandien turime Darbo kodeksą, kuris iš esmės suderina
visų pusių interesus. Tai toli gražu nėra tobulas, tačiau kompromisinis
dokumentas, kuriame išlaikytas deramas socialinių saugiklių ir valstybės
ekonominių naudų balansas”, – sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo
konfederacijos prezidentas.

„Nelengvame naujo socialinio modelio priėmimo procese kai
kuriems politikams kartais pritrūkdavo tikėjimo, jog pajėgsime darbo santykius
šalyje padaryti lankstesnius. Susidurta ir su nemažu įvairių spaudimo grupių,
jų tarpe – ir anarchistinių, pasipriešinimu. Vis dėlto, šiandien Lietuva žengė
svarbų žingsnį šalies ekonomikos ir žmonių mąstymo modernizavimo kryptimi. Tai
neabejotinas žingsnis į priekį, nes atsisveikiname ne tik iš sovietmečio
išaugusiu dokumentu, bet ir su senąja mąstysena. Mąstysena, kad verslas nori ką
nors apgauti ar pergudrauti dirbančiuosius. Iš tiesų yra priešingai –
šiuolaikinėje Lietuvoje darbuotojas yra partneris ir būtina verslo sėkmės
sąlyga”, – sakė V. Sutkus.

Po kelerių metų sunkaus darbo, politinių diskusijų,
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano prof. Tomo Davulio vadovaujama
nepriklausomų Lietuvos mokslininkų darbo grupė, parengė išsamią studiją su
pasiūlymais darbo teisę, užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojančių teisės
aktų pataisomis.

Šių metų birželio 21 d. LR Seimas priėmė naują Darbo
kodekso redakciją. Prezidentei Daliai Grybauskaitei pasirašius įstatymą naujasis
Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 dieną.

Lietuvos verslo konfederacija yra didžiausia paslaugų,
prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija
Lietuvoje, atstovaujanti 28 verslo asociacijas ir 3,5 tūkst. įmonių. Jos drauge
yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų, kas sudaro 15 proc. visų 1,3 mln.
Lietuvos dirbančiųjų.

Panašūs įrašai