Nuo dabar naujienų portale Lrytas.lt galite atiduoti savo
balsą, jūsų nuomone, kūrybiškiausiai meilėje savo įmonei prisipažinusiems
darbuotojams.

Balsavimas vyksta adresu http://plus.lrytas.lt/myliusavoimone2016/.
Projekto organizatoriai primena, kad iš vieno IP adreso galima balsuoti po
vieną kartą per dieną, sukčiavimo atveju balsai nebus užskaitomi.

Spalio 14 dieną 15 daugiausiai balsų surinkusių įmonių (po
3 kiekvienoje kategorijoje) pateks į kitą etapą, kuriame komisija paprasta
balsų dauguma išrinks penkias mylimiausias 2016 m. įmones – po vieną
kiekvienoje kategorijoje.

Panašūs įrašai