Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Kelių
transporto kodekso pakeitimus, kuriais pirmą kartą Europoje reglamentuojamos pavėžėjimo
paslaugos.

Kodekso pataisos apibrėžė, kas yra keleivio vežimo už atlygį paslaugos, ir
nustatė, kas ir kokiomis sąlygomis jas gali teikti. Priimti pakeitimai numato,
kad keleivių vežimą organizuoti gali ne tik juridiniai, bet ir fiziniai
asmenys, o keleiviai gali būti vežami ne tik taksi, bet ir lengvaisiais
automobiliais.

„Naujosios technologijos kuria naujas galimybes Lietuvai, o priimti pakeitimai
nustato aiškias taisykles, kad kiekvienas žmogus galėtų pasinaudoti šių
technologijų teikiamais privalumais. Pavėžėjimo paslaugos suteikia daugiau
pasirinkimo vartotojui, didina skaidrumą, konkurenciją ir gerina paslaugų
kokybę. Be to, auganti tokių paslaugų paklausa tiek Lietuvoje, tiek visame
pasaulyje rodo, kad turime būti pasirengę naujovėms. Praėjusią savaitę priimti
transporto kodekso pakeitimai yra svarbus žingsnis Lietuvai — esame pirmoji
šalis Europoje ir Europos Sąjungoje, kuri reglamentavo pavežėjimo paslaugas.
Tokiu būdu aiškiai parodome savo paramą naujosioms techologijoms“, — sako
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Jis pabrėžia, kad teisės aktų pataisos turi ne riboti,
bet skatinti naujų technologijų raidą. „Su pavėžėjimo paslaugomis, kaip ir visa
naująja dalijimosi ekonomika, siejami dideli lūkesčiai visame pasaulyje.
Siekiant naudos vartotojams, teisinis reguliavimas turėtų kurti pasitikėjimą ir
skaidrumą o ne barjerus, brangias licencijas ar kitus dirbtinius suvaržymus
paprastoms paslaugoms“, – teigė V. Sutkus.

Pataisomis įtvirtinamos sąlygos pavėžėjimo paslaugų rinkos priežiūrai.
Numatoma, kad vežėjas arba, jo pavedimu, keleivių vežimo organizatorius, kelių
transporto kontrolės institucijoms turės pateikti sutartis su keleiviais arba
duomenis, jei jos sudaromos išmaniaisiais įrenginiais (pavyzdžiui, mobiliųjų programėlių
pagalba). Be to, vežėjas įpareigojamas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti
informaciją apie iš šios veiklos gaunamas pajamas arba pavesti tai atlikti
keleivių vežimo organizatoriui.

Kelių transporto kodekso pakeitimai įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d.

Panašūs įrašai