Lietuvos verslo konfederacija ir šalies regioninių verslo
organizacijų atstovai ketvirtadienį pasirašė memorandumą dėl tvarios ir
tolygios plėtros Lietuvos regionuose. Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
(PLEF) dalyviai taip pat kreipėsi į naujuosius Seimo narius, paskirtos 17-osios
Vyriausybės Ministrą Pirmininką ir ministrus.

„Lietuvos demografinė padėtis sparčiai blogėja – vien per
metus iš šalies išvyksta per 35 tūkst. gyventojų. Kasmet tirpsta ir dirbančių
bei mokesčius mokančių asmenų skaičius, rinka traukiasi ir mažėja vartotojų, o
verslai, ypač mažos ir vidutinės įmonės atokesniuose regionuose, nyksta. Kyla realių
grėsmių Lietuvos ekonomikai, dėl to būtina mažinti ekonominę ir socialinę
atskirtį, siekiant užtikrinti tolygų ir subalansuotą regionų vystymą. Tam yra būtinas
aktyvios pilietinės visuomenės indėlis, skaidrus ir nuolatinis valdžios ir
verslo socialinis-ekonominis dialogas“, – sako Lietuvos verslo konfederacijos
(LVK) prezidentas Valdas Sutkus.

LVK tikisi, kad bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių
asociacija leis pasiekti bendrą sutarimą Lietuvos regionų plėtros klausimais.
Pasiūlymai bus teikiami rengiamai Vyriausybės programai ir jos įgyvendinimo
priemonių planui.

PLEF dalyviai pasisako už socialinio-ekonominio dialogo plėtrą
ir būtinybės steigti Nacionalinę ekonominių ir socialinių reikalų tarybą Lietuvoje.
Verslo organizacijų nuomone,  būtina
stiprinti Regioninių verslo plėtros tarybų veiklą ir jose penktadaliu didinti
verslo atstovų skaičių.

Aktyviai bus bendradarbiaujama stiprinant verslo ir mokslo
partnerystę per tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
(MTEP) naudos sklaidą, inovacijų diegimą, specializuoto profesinio mokymo
centrų darbo gerinimą ir verslo ekspertų įtraukimą į jų valdymą. Daug dėmesio
bus skiriama regioninių kolegijų išlaikymui, darbo vietų kūrimui, gyvenimo
sąlygoms ir laisvalaikio jaunimui aplinkai.

Tikimasi pasaulio lietuvių dalyvavimo ir jungimosi į
įvairias kraštiečių sudominimo, įsitraukimo, prisidėjimo prie savo miesto,
regiono plėtojimo iniciatyvų, projektų, konsultacijų ar bendrų investicinių
projektų įgyvendinimo. Seimas ir Vyriausybė kviečiami būti partneriais LVK
iniciatyva rengiamoje metinėje „Lietuvos regionų plėtros konferencijoje – LT 2020“.

Memorandumo dalyvės viliasi, kad tokios priemonės ir
iniciatyvos, kaip socialiai atsakingas verslas, tiekėjų etikos kodekso laikymasis
viešuosiuose pirkimuose, antikorupcija formuos teigiamą visuomenės ir politikų požiūrį
į verslą ir verslininką.

Panašūs įrašai