Siekdamos gerinti verslo aplinką, skatinti
inovacijas ir puoselėti darnios visuomenės kūrimąsi šalyje,  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka ir Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą.

Bendradarbiavimo susitarimą Nacionalinėje
bibliotekoje pasirašė bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas
Gudauskas ir LVK prezidentas Valdas Sutkus.

„Informacinė
visuomenė – atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios piliečiai
turi galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai dalyvauti visuomenės valdyme,
politiniame šalies gyvenime, prisidėti prie modernios šalies vizijos kūrimo. Norint
tapti konkurencingiems, reikia inovacijų, naujų technologijų, naujo požiūrio ir
šiuolaikiškos vadybos – visa tai verslui gali duoti tik apsišvietusi ir pažangi
visuomenė, todėl džiaugiamės galėdami kartu su Nacionaline biblioteka siekti
šių tikslų“,  – sakė LVK prezidentas V.
Sutkus.

Nacionalinė biblioteka ir LVK susitarė dėl
ilgalaikio strateginio bendradarbiavimo: kartu prisidėti prie žinių ir
informacinės visuomenės kūrimo, užtikrinti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą,
skatinant ekonominę ir socialinę Lietuvos pažangą, sprendžiant visuomenei ir verslui
aktualias problemas. 

„Mąstanti ir kurianti visuomenė – tai atvira,
turinti ateitį visuomenė. Siekiame, kad Lietuvos žmonės būtų kuo labiau pažengę,
nebijotų naujovių ir pokyčių. Netradicinių idėjų reikia ir verslui, mes
nuolatos plečiame savo partnerių ratą, todėl manome, kad šis bendradarbiavimas
su viena pažangiausių Lietuvos verslo organizacijų bus abipusiai naudingas“, –
teigė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas.

Abi organizacijos taip pat sieks ugdyti konstruktyvų
požiūrį į verslumo skatinimą Lietuvoje, kartu dalyvaus įvairiuose verslo
projektuose, bendradarbiaus atliekant verslo tyrimus, spręs kitas verslui aktualias
problemas.

Panašūs įrašai