Lietuvos verslo konfederacija (LVK) Tarptautinės antikorupcijos dienos
proga pasveikino Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) parengus Antikorupcijos
vadovą verslui
, kuris, kaip tikimasi, bus patogus ir naudingas įrankis
privataus sektoriaus verslo įmonėms vykdyti efektyvesnę korupcijos prevenciją.
Prie šios iniciatyvos įgyvendinimo prisidėjo ir LVK specialistai.

"Nuoširdžiai dėkojame Specialiųjų tyrimų tarnybai už jų indėlį kuriant
verslui Antikorupcijos vadovą, tikimės, kad ši iniciatyva reikšmingai prisidės
prie korupcijos lygio mažinimo Lietuvoje. Malonu, kad ir Lietuvos verslo
konfederacija aktyviai prisidėjo prie šio vadovo sukūrimo. Antikorupcijos
dienos proga norime dar kartą atkreipti dėmesį į verslo skaidrumą ir
antikorupcinį sąmoningumą – vieną iš kertinių modernios ekonomikos vertybių.
Tikimės, kad ši iniciatyva skatins įmones imtis aktyvių priemonių kovojant su
šiuo reiškiniu ir padės darbuotojams bei vadovams geriau suprasti korupcijos
daromą žalą“, –  sakė LVK prezidentas
Valdas Sutkus.

Antikorupcijos vadovas verslui parengtas, patvirtinus Nacionalinę kovos su
korupcija 2015–2025 metų programą. Ją rengiant prisidėjo skirtingų sričių
ekspertai – atsižvelgta į viešojo bei privataus sektoriaus patirtį kovojant su
korupcija, jų įžvalgas ir pastabas.

Parengtas vadovas remiasi geriausia Lietuvos ir užsienio šalių praktika,
kurią taikant verslo organizacijos galės atsakingiau organizuoti savo veiklą
bei diegti įvairias skaidrumo priemones savo kasdieniame darbe. Pavyzdžiui,
etikos ir elgesio kodeksus, dovanų ir reprezentavimo, labdaros ir paramos,
interesų konfliktų valdymo bei lobistinės veiklos tvarkas, sukurs ir diegs
procedūras korupcijos rizikų nustatymui bei jų valdymui, verslo partnerių
tikrinimui ir auditavimui, skatins darbuotojus ir sudarys jiems galimybes
pranešti apie korupcijos atvejus.

Parengto vadovo elektroninę versiją, kiekviena skaidrumo savo veikloje
siekianti įmonė ar organizacija, galės surasti specialiai tam sukurtoje
svetainėje. Jos lankytojams bus įdiegta galimybė užduoti rūpimus klausimus už
atskiras vadovo dalis atsakingiems ekspertams ir sulaukti jų komentaro, keistis
gerąja praktika ir patirtimi, o ateityje – sužinoti aktualiausias ir naujausias
žinias, tyrimus, tendencijas kovos su korupcija srityje ir kt.

Lietuvos verslo konfederacija priklauso Tarptautiniams prekybos rūmams ICC, kurios įsteigta Korporatyvinės
atsakomybės ir antikorupcijos komisija yra parengusi Kovos su korupcija
taisykles. LVK skatina savo narius, partnerius ir visą verslo visuomenę taikyti
šias nuostatas savo veikloje.

Panašūs įrašai