Visuomenės informavimo priemonėse pasirodę Seimo vadovybės siūlymai riboti
verslo organizacijų atstovų patekimą į šalies parlamentą stebina socialinius
partnerius bei žlugdo verslo ir Seimo bendradarbiavimo galimybes, teigia
Lietuvos verslo konfederacija (LVK). Kai kurie Seimo vadovybės atstovai antradienį
pareiškė, kad apribojus asocijuotų verslo struktūrų atstovų vizitus, pavyks
sumažinti lobistinių grupių daromą įtaką Seimo nariams.

„Esame aktyvūs socialiniai partneriai, palaikome glaudų dialogą tarp verslo
ir įvairių valdžios institucijų, kuriant verslo plėtrai palankią aplinką,
pritraukiant į Lietuvą investicijas ir stiprinant  šalies
ekonominę-socialinę pažangą. Numatomi bendravimo ribojimai – bloga žinia verslo
bendruomenei, nes įvardyti siūlymai sėja nepasitikėjimą verslu, užkerta kelią konstruktyviam
bendradarbiavimui. Jei Seimo nariai bijo dialogo su verslo organizacijomis ir
nori užsirakinti Seime bei nieko neįsileisti, tai gal jiems vertėtų pagalvoti,
ar tinkamai pasirinko savo karjerą? Seimas yra įstatymų leidžiamoji
institucija, Seime taip pat yra įprasta rengti klausimus aktualiais teisėkūros
klausimais, tad natūralų, kad verslo bendruomenė siekia su Seimo nariais
kalbėtis dėl išleidžiamų įstatymų“, – sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo
konfederacijos prezidentas.

V. Sutkus įsitikinęs, kad Seimas, kaip žmonių demokratiškai išrinkta šalies
piliečių atstovybė, turi likti atviras ir geranoriškas visų visuomenės grupių
bei organizacijų atstovams, o įvairūs izoliacionistiniai sprendimai būtų
žalingi.

„Verslo bendruomenė aktyviai prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų
projektų ir poveikio analizės. Mūsų deleguoti ekspertai nuolat diskutuoja,
teikia argumentuotus siūlymus, dirba įvairiose darbo grupėse ir komitetuose.
Vien per praėjusius metus pateikėme virš 150 pastabų, siūlymų ir vertinimų
Vyriausybei bei Seimui verslui aktualiais klausimais. To nebūtų įmanoma, jei
Seimas ar Vyriausybė vengtų dialogo su verslo bendruomene ar ribotų mūsų
atstovų patekimą“, – argumentavo V. Sutkus. 

Pasak LVK prezidento, įvairūs siūlymai riboti patekimą į Seimą skamba ne
pirmą kartą, tačiau tai būtų pirmas kartas, kai bandoma apriboti vien tik
verslo atstovų patekimą. Toks žingsnis būtų akivaizdžiai diskriminacinis verslo
bendruomenės atžvilgiu.

Panašūs įrašai