Trišalės tarybos, kuriai
yra numatyta funkcija spręsti aktualius darbo ir socialinius klausimus,
sprendimas į savo narius įtraukti Lietuvos verslo konfederaciją (LVK) yra
seniai lauktas ir logiškas sprendimas, teigia didžiausius darbdavius
vienijančios organizacijos prezidentas Valdas Sutkus.

„Trišalėje taryboje
darbdaviams turi atstovauti platus verslo organizacijų spektras, kad tarybos
darbe atsirastų daugiau skaidrumo ir būtų daugiau aiškumo priimant sprendimus,
reguliuojančius darbdavių ir darbuotojų santykius. Lietuvos verslo
konfederacija vienija didžiausius darbdavius, tačiau iki šiol mūsų balsas
Trišalėje taryboje nebuvo girdimas, kai tuo tarpu kolegos pramonininkai turėjo
net tris vietas. Todėl sveikiname šį sprendimą, kuris atitinka visų socialinio
dialogo šalių interesus“, – Trišalės tarybos sprendimą komentavo V. Sutkus.

Pasak V. Sutkaus, LVK
buvo viena aktyviausių darbdavių organizacijų sprendžiant Darbo kodekso
klausimus praėjusios kadencijos LR Seime, konstruktyviai ieškojusi balanso
darbdavių ir darbuotojų santykiuose.

„Esame aktyvūs
socialiniai partneriai, palaikome glaudų dialogą tarp verslo ir įvairių
valdžios institucijų, kuriant verslo plėtrai palankią aplinką, pritraukiant į
Lietuvą investicijas ir stiprinant šalies ekonominę-socialinę pažangą. Darbo
santykių reguliavimas yra vienas iš mums aktualiausių klausimų, todėl mes ne
tik sekame diskusijas, bet ir patys aktyviai dalyvaujame svarstant šiuos
klausimus. Tačiau būdami už Trišalės tarybos ribų iki šiol mes negalėjome
efektyviai atstovauti savo narių interesams ir įtakoti priimamus sprendimus, o
dabar situacija keičiasi į gerąją pusę“, – teigė LVK prezidentas.

Panašūs įrašai