2017
m.  kovo 23 d.
Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje į
vyko Lietuvos verslo konfederacijos (LVK)
strateginis prezidiumo posėdis, kurio metu buvo diskutuojama „Valdančiosios
daugumos ekonominio modelio formavimo prielaidos ir įgyvendinimo tendencijos“
tema, taip pat buvo svarstomi parengiamieji artėjančio LVK Kongreso klausimai.

Diskusijos
dalyviais buvo Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko
pavaduotojas, ir Romas Lazutka, ekonomistas, socialinės apsaugos ir darbo
ministro patarėjas. Diskusijos metu buvo diskutuojama apie dabartinės
valdančiosios daugumos įgyvendinamą ekonominę politiką, laukiamas socialines,
švietimo reformas.

R.
Kuodis teigė, kad šiandien Lietuva susiduria su problemomis, apie kurias jau
buvo žinoma seniau, tačiau į valdžią atėjusios politinės partijos neskirdavo
pakankamai dėmesio joms spręsti, todėl šiandien susiduriama su migracijos
iššūkiais, didele biurokratija, įsisenėjusiomis aukštojo mokslo
problemomis. 

Dabartinė
valdžia planuoja iš esmės spręsti regioninės politikos klausimus, atsisakant
infrastruktūrinių plėtros projektų į mažus miestelius, kurie susiduria su
dideliais migracijos iššūkiais. 

Romas
Lazutka atkreipė dėmesį į būtinybę reformuoti pensijų mokėjimo sistemą, labiau
kontroliuoti pensijų fondų veiklą, skaidrinti darbo užmokesčio sistemą,
atsisakant jo skaidymo į darbuotojo ir darbdavio mokėjimus.

Prezidiumo
posėdžio metu buvo svarstomi naujų narių priėmimo klausimai. Vienbalsiai buvo
pritarta UAB IPSUN – vaisių, daržovių bei aliejaus produktų importuotojos –
prisijungimui prie LVK narių. UAB IPSUN bus šeštoji organizacija prisijungusi
prie LVK šiais metais.

Prezidiumo
nariai taip pat aptarė artėjančio LVK Kongreso klausimus, kuris įvyks š.m. birželio 8 d.

Panašūs įrašai