Didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti
verslo organizacija – Lietuvos verslo konfederacija (LVK), išreikšdama pritarimą
valdančios daugumos inicijuojamam nacionaliniam susitarimui dėl migracijos ir
demografijos politikos, planuoja aktyviai prisidėti prie jos įgyvendinimo ir
pateikti konkrečias priemones migracijos stabdymui.

„Lietuvos migracijos mastai, senstanti visuomenė ir mažėjantis darbingų
gyventojų skaičius tampa iššūkiu mūsų visuomenei. Jei nebus imtasi konkrečių
veiksmų, tai jau po dešimties ar penkiolikos metų Lietuvoje senjorų skaičius
viršys darbingo amžiaus gyventojų skaičių, ir, Valstybė nebus pajėgi išlaikyti
tokio pagyvenusių asmenų skaičiaus. Todėl remiame šią valdančiosios daugumos
iniciatyvą, planuojame pateikti savo pasiūlymus ir priemones, kurios padėtų
mažinti migracijos mastus. Turime pripažinti, kad tokių sprendimų reikėjo ne šiandien,
o jau prieš daugelį metų“, – sako Valdas 
Sutkus, LVK prezidentas, komentuodamas Seime priimtą nutarimo projektą
„Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“.

V. Sutkus pabrėžia, kad LVK aktyviai prisidės teikiant pasiūlymus dėl verslo
sąlygų gerinimo Lietuvoje, konkurencingumo didinimo, investicijų pritraukimo,
švietimo sistemos tobulinimo.

„Mes daug laiko gaištame tuščioms diskusijoms ir kalboms, ir per mažai
darome Lietuvai būtinų sprendimų. Vien sprendimas atidėti Seime praėjusių metų
pabaigoje priimto naujojo Darbo kodekso įsigaliojimą jau turėjo neigiamų
pasekmių Lietuvos ekonomikai ir įvaizdžiui, todėl tolimesnis delsimas būtų
nepateisinamas. Negalime sau leisti tokios prabangos“, – teigia LVK
prezidentas.

Remiantis Seime priimtu įstatymo projektu iki 2017 m. gegužės 1 d. siūloma
sudaryti darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir
socialinių partnerių 2018–2027 metų Lietuvos demografinės, migracijos ir
integracijos politikos strategijos projektui ir Lietuvos piliečių reemigracijos
skatinimo programos projektui parengti.

Panašūs įrašai