Lietuvos verslo konfederacija kreipėsi į Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komitetą, Teisingumo ministeriją ir Specialiųjų tyrimų tarnybą prašydama ištirti
galimai neskaidrią Lietuvos arbitražo teismo veiklą, o Generalinės prokuratūros
prašoma imtis griežčiausių priemonių – ginant viešąjį interesą pradėti veiksmus
dėl Lietuvos arbitražo teismo pripažinimo neteisėtai
įsteigtu.

Itin didelį verslo bendruomenės nepasitenkinimą iššaukė Lietuvos
arbitražo teismas veiksmai, kuriais galimai pažeidžiami objektyvumo ir
skaidrumo reikalavimai. Kaip rodo paviešinti atvejai, Lietuvos arbitražo teismu
savo ginčų sprendimui galimai naudojasi su Lietuvos arbitražo teismo steigėjais
bei dalininkais ir advokatų kontora „ZETA LAW“ susiję juridiniai ir fiziniai
asmenys. Problemos kyla dėl to, kad įvairios, su Lietuvos arbitražo teismu bei
advokatų kontora „ZETA LAW“ susijusios įmonės pasirašomose sutartyse nurodo,
kad ginčai bus sprendžiami Lietuvos arbitražo teisme, todėl kylant problemoms
arba galbūt netgi dirbtinai jas sukuriant, naudojamasi galimai šališku ir sau
palankiu teismu.

Vienas iš pastarųjų paviešintų atvejų – UAB „THE7“ iš pradžių sukėlė
nuostolius UAB „Elgama–Elektronika“, tačiau kai pastaroji bandė išspręsti ginčą
arbitraže, nešališkai to pabadyti buvo neįmanoma. UAB „THE7“ buvo įtraukusi į
sutartį nuostatą, kad ginčai turėtų būti sprendžiami Lietuvos arbitražo teisme,
tačiau pati buvo susijusi su arbitražu: tuometinis Lietuvos arbitražo teismo
pirmininkas Jonas Bložė ir jį paskyrę Valdemaras Stančikas bei Tadas Kelpšas
yra advokatų kontoros „ZETA LAW“ advokatai ir partneriai, o būtent „ZETA LAW“
advokatas Justas Sunkaitis atstovavo UAB „THE7“.

Kitoje nuskambėjusioje istorijoje minima, kad viešosios įstaigos
„Versli Lietuva“ darbuotojas Andrius Bartminas įkūręs mažos rizikos ir didelių
pinigų „verslą“. Su Lietuvos arbitražo teismu bei advokatų kontora „ZETA LAW“
galimai susijusi įmonė UAB „Logistikos sprendimų centras“ bei jos akcininkas A.
Bartminas tame pačiame Lietuvos arbitražo teisme iš įmonės IPSUN bando
išsireikalauti 450 tūkst. eurų vertės ieškinį. IPSUN kreipėsi į Vilniaus
apygardos teismą dėl Lietuvos arbitražo teismo pirmininkės A. Tvaronaviečienės
bei jos paskirto arbitro nušalinimo IPSUN ir „Logistikos sprendimų centro“
byloje. Vilniaus apygardos teismas prašymą patenkino, nes, pasak teismo,
nustatytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Logistikos sprendimų centras“ yra
glaudžiai susijęs su abiem dabartiniais Lietuvos arbitražo teismo dalininkais,
kurie skiria arbitražo pirmininkę ir galėtų jai daryti tiesioginę ar
netiesioginę įtaką, tame tarpe ir paskiriant bylos arbitrus. Deja, teismo
nustatytos glaudžios sąsajos nei „Logistikos sprendimų centrui“, nei pačiam
Lietuvos arbitražo teismui ar jo pirmininkei, neatrodo kliūtis nagrinėti bylas
šiame arbitraže.

Kaip savo kreipime į valstybės institucijas pažymi Lietuvos
verslo konfederacija, tai nėra kelių bylų ir kelių
įmonių problema, bet sisteminis pažeidimas. Verslo bendruomenė
įsitikinusi – kadangi arbitražas iš esmės vykdo teismo funkcijas, nešališkumo
pažeidimas turėtų būtų labai rimtas signalas ir priežastis kelti klausimą, ar
toks arbitražas apskritai gali tęsti veiklą.

Kaip pažymi Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus,
arbitražas visame pasaulyje yra pripažintas civilizuotas komercinių ginčių
sprendimo būdas – asmenys sutarę, kad jų ginčas būtų sprendžiamas arbitraže,
gali savo klausimą išspręsti greitai ir efektyviai, o kartu ir nuimama našta
nuo ir taip itin didelį darbo krūvį patiriančių valstybės teismų. Pasak V.
Sutkaus, valstybė pasitikėjo, kad asmenys gali susitarti dėl ginčų sprendimo ir
civilizuotai juos išspręsti, tačiau, kaip rodo į viešumą iškylantys atvejai,
pasitikėjimas yra nuviltas – kelių galimai nesąžiningų asmenų veikla griauna pasitikėjimą
arbitražo sistema.

Lietuvos arbitražo teismo nepriklausomumo trūkumą jau yra pripažinęs
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 2016 m. rugsėjo ir gruodžio mėn. priimtuose
nutarimuose Aukščiausiasis Teismas teigė, kad egzistuoja akivaizdus
nepriklausomumo trūkumas Lietuvos arbitražo teisme dėl ko galimas asmenų teisės
į tinkamą procesą pažeidimas. Pasak Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, egzistuoja
ypač glaudūs ir intensyvūs ryšiai tarp Lietuvos arbitražo teismo ir advokatų
kontoros „ZETA LAW, šios kontoros pozicijos Lietuvos arbitražo teisme yra
dominuojančios.

Panašūs įrašai