„Esame tie, kurie
geriausiai mato situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jaučiame depopuliacijos
padarinius ir turime labai konkrečių pasiūlymų, ką reikėtų daryti. Tačiau LDB
atstovai į aktyvų socialinį dialogą nesileidžia, kurdami ir vystydami įvairias
programas veiksmų su verslu nekoordinuoja, todėl kyla abejonių dėl institucijos
veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo bei ateities perspektyvų“, – susitikimo
metu sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Jis taip pat pabrėžė, kad
daug nuogąstavimų kelia ir įvairios LDB įgyvendinamos priemonės, kurioms
skiriami milijonai iš Europos Sąjungos (ES) bei Lietuvos biudžetų. Jos nėra
derinamos su darbdavių atstovais, neatitinka ekonominio efektyvumo kriterijų ir
neatspindi tikrųjų rinkos poreikių.

„Kad ir garsieji LDB
mokymai jaunimui „Atrask save“, kuriems buvo skirta 34 mln. eurų, o vienam
juose dalyvavusiam jaunuoliui teko paslaugų už 1000 eurų. Socialiniai
partneriai apie šią priemonę nebuvo informuoti, o, mūsų žiniomis, mokymų metu
jokių praktinių įgūdžių jaunuoliai neįgijo. Užuot švaistant milžiniškas lėšas,
pasikonsultavus su verslo įmonėmis buvo galima sukurti tikrai efektyvią ir
visoms pusėms naudingą ugdymo sistemą“, 
– teigė V. Sutkus.

Prezidentui antrino ir
susitikime dalyvavę LVK nariai, kėlę klausimus dėl tinkamos socialinių įmonių
ateities bei skaidraus dotacijų panaudojimo kontrolės. Susitikimo dalyviai taip
pat domėjosi, kodėl nevyksta konstruktyvus LDB bei jos teritorinių padalinių
bendradarbiavimas su profesinio ugdymo centrais, o formuluojant darbo rinkos
tendencijas neatsižvelgiama į realius verslo poreikius.

 „Stebina faktas, kad LDB teritoriniai
padaliniai iki šiol neturi konkrečių duomenų apie tai, kokių darbuotojų trūksta
skirtinguose šalies rajonuose. Pasinaudodama šia informacija, LDB galėtų
atliepti verslo poreikius, ją perduoti profesinio rengimo centrams, kurie
paruoštų reikiamus specialistus. Tai būtų vienas žingsnis link veiklos
efektyvinimo regionuose“, – teigė susitikime dalyvavęs Regionų verslo plėtros
asociacijos vadovas Vaidas Šalaševičius.

LDB direktorė Ligita
Valytė savo ruožtu pabrėžė, jog atsižvelgiant į verslo poreikius sistema bus
keičiama ir dar šiais metais kiekvienas verslo subjektas turės jam priskirtą
vieną LDB darbuotoją, kuris verslininkus konsultuos visais iškylančiai
klausimais.

„Šią sistemą jau
pradėjome įgyvendinti – šiuo metu dirba 46 specialistai, o visoje Lietuvoje
„vieno langelio“ sistema darbdaviams pradės veikti nuo rugsėjo. Taip verslui
bus lengviau gauti visą reikalingą informaciją, sužinoti apie pokyčius,
supaprastės ir darbuotojų mokymo bei paieškos procesai. Taip pat imamės veiksmų
koreguodami profesinio rengimo centrų programas ir darbo ieškantiems asmenims
siekiame sudaryti sąlygas mokytis ir įgyti tik tų kompetencijų, kurių jiems iš
tiesų stinga ir reikia, norint greičiau įsilieti į darbo rinką“,  – būsimus pokyčius vardijo L. Valalytė.

Panašūs įrašai