Birželio 12 d. įvyko Muitinės departamento Muitinės
konsultacinio komiteto posėdis, kuriame buvo atnaujintas komiteto narių sąrašas.
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Muitinės ir tarptautinės prekybos
komisijos pirmininkas, asociacijos „Lineka“ viceprezidentas Edmundas Daukantas
paskirtas komiteto koordinatoriumi.

Nesenai vykusiame LVK kongrese E. Daukantui buvo įteiktas
„Garbės ženklas“ už profesionalų ir įvairiapusį LVK Muitinės ir tarptautinės
prekybos komisijos darbo organizavimą ir konstruktyvų LVK narių interesų
atstovavimą Muitinės konsultaciniame komitete. 

Panašūs įrašai