Lietuvos verslo
konfederacijos direktorius A.Akstinas birželio 20 d. dalyvavo VU Ekonomikos
fakulteto  diplomų teikimo  ceremonijoje Verslo ir vadybos bakalaurams
absolventams.

„Žinios tampa išmintimi tik tada, kai yra pritaikomos
praktikoje“. Todėl jūsų pasirinktose darbo vietose nesistenkite  iš karto vadovautis tik savo turimu supratimu
apie verslą ir bendravimą, bet pirmiausiai įsiklausykite ir išgirskite vietos
kolektyvo veiklos vertybes, prioritetus, įvertinkite rezultatus ir tada
dalinkitės savo matymu, pasiūlymais, iniciatyvomis. Išeidami iš Universiteto
sienų jūs uždarote duris, bet jų neužtrenkite, nes jūsų Alma Mater  laukia jūsų signalų iš darbo rinkos, iš
įmonių, kur jūs dirbate, kad pasidalintumėte savo patarimais ir poreikiais apie
reikiamas naujų absolventų kompetencijas, kurių reikia įvairiuose Lietuvos
ekonomikos sektoriuose“  – tardamas  sveikinimo žodį  Šv. Jonų bažnyčioje Ekonomikos fakulteto
absolventams ir akademinės bendruomenės 
atstovams kalbėjo Lietuvos Verslo Konfederacijos (LVK) direktorius
Algimantas Akstinas.

LVK  ir  VU abipusiai naudingas bendradarbiavimas
prasidėjo po 2015 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties. Buvo parengtas
detalus veiklų ir priemonių planas, surengtas bendras VU rektorato ir LVK
prezidiumo posėdis, dalyvauta bendruose renginiuose svarstant studijų programų
aktualijas, švietimo ir aukštojo mokslo reformų modelių projektus.

LVK kartu su  VU
ekonomikos fakulteto mokslininkais atliko tyrimą „Alkoholio suvartojimo
Lietuvoje analizė ir vartojimo įpročiai“ , kurio duomenys ir išvados buvo
panaudotos LR Vyriausybėje ir Seime svarstant alkoholio kontrolės įstatymo
pakeitimų projektą. LVK ir ateityje tikisi tolimesnio konstruktyvaus ir
įvairiapusio bendradarbiavimo su šios mokslo įstaigos bendruomene. 

Panašūs įrašai