Birželio mėn. įvykusiame
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) narių prezidiumo posėdyje, daugiausia
dėmesio buvo skirta Finansų ministerijos pateiktų pasiūlymų dėl mokesčių ir
sistemos tobulinimo aptarimui. LVK Mokesčių komisijos, vadovaujamos Mariaus
Dubnikovo, parengti vertinimai bei siūlymai buvo aptarti su prezidiumo nariais,
diskutuota, dėl tikslesnių pateiktos pozicijos formuluočių, papildomų poziciją
sustiprinančių argumentų.

 

Susitikimo metu taip pat
buvo svarstomas naujų narių priėmimo klausimas. Pritarta, kad prie
konfederacijos prisijungtų Aurimo Amanavičiaus vadovaujama Kinijos ir Europos
paslaugų verslo asociacija bei UAB „Inspecta“.

Panašūs įrašai