Įtvirtinus naują Regionų plėtros tarybų
sudarymo tvarką, atsirado galimybė įtraukti ne vien regioninius, bet ir
nacionalinio lygmens socialinius partnerius. Didžiausia paslaugų, prekybos ir
aukštųjų technologijų įmones vienijanti Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
tikisi, kad bus galima ne tik susitarti dėl efektyviausių regioninės plėtros
prioritetų, bet ir nuosekliai juos įgyvendinti.

„Aktyviai
dalyvavome rengiant šį projektą, teikėme siūlymus ir siekėme, kad keičiant
Regionų plėtos tarybų  sudarymo tvarką
būtų atsižvelgiama į plataus spektro verslo interesus, aktyviai įtraukiami
socialiniai ir ekonominiai partneriai. Regionuose savo veiklą vykdantiems
verslininkams būtina žinoti ir turėti įtakos priimant sprendimus, kaip ir kokia
kryptimi bus vykdoma regionų plėtra, kokios numatomos investicijų pritraukimo
priemonės. Taip pat būtina įsitikinti ar planuojami regiono plėtros projektai
nepadidins naštos verslui. Tad tai, kad trečdalį tarybų narių sudarys
socialinių partnerių atstovai, – pozityvus proveržis“,  – įsitikinęs LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Jo
teigimu, LVK pavyko pasiekti, kad į tarybas būtų deleguojami ne tik
regioniniai, bet ir nacionalinio lygmens socialiniai partneriai.

„Siekiant
konstruktyvaus Regionų plėtros tarybų darbo, norint išvengti galimo
piktnaudžiavimo ar konkrečiame regione veikiančių įmonių protegavimo siūlėme
išplėsti socialinių partnerių ratą, įtraukti nacionalinius partnerius ir buvome
išgirsti. Prezidentės
pritarimas būtent tokiai įstatymo
pakeitimo formuluotei teikia vilties, kad darbas Regionų plėtros tarybose bus
kaip galima mažiau sutelktas tik ties tiesioginiais ir siaurais konkretaus
regiono interesais, bet leis regionų plėtros politiką vystyti kompleksiškai,
matant visos šalies perspektyvą“, – įsitikinęs LVK prezidentas.

Liepos
11 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė regionų plėtros 15 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo įtvirtinama, kad 1/3 tarybos narių sudarys
socialinių ir ekonominių partnerių atstovai. 

Panašūs įrašai