Pasibaigus Didžiojo dvidešimtuko (G20)
Hamburgo aukščiausiojo lygio susitikimui, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC)
pirmininkas paskelbė šį pareiškimą.

Sunil Bharti Mittal sakė:

"Mes džiaugiamės pirmininkaujančios
Vokietijos lyderio pastangomis, užtikrinant G20 aukščiausiojo lygio susitikimo
Hamburge rezultatus. Susitikimo metu buvo akcentuota tarptautinio
bendradarbiavimo svarba sprendžiant pasaulines problemas. Ekonominė integracija
yra pagrindinė jėga, padedanti panaikinti skurdą. Patobulintos pasaulinės
taisyklės ir stiprios daugiašalės institucijos yra itin svarbios siekiant
užtikrinti, kad globalizacija būtų naudinga visiems."

"G20 lyderiai pabrėžė pagrindinį
skaitmeninimo ir mobiliojo ryšio vaidmenį skatinant tvarią plėtrą ir
integracinį augimą. Mes paraginome G20 šalis kuo skubiau imtis savo
įsipareigojimų ir pasinaudoti ekonominės galios suteikimo ir socialinės naudos
jėga. Esant stipriai lyderystei, G20  aukščiausiojo lygio susitikimas
Hamburge gali tapti pradiniu tašku naujo kurso, skirto integracinei
globalizacijai ir tvariam vystymuisi, planavimui."

"Daugiašalės prekybos sistemos
stiprinimas ir modernizavimas per artimiausius mėnesius turi būti pagrindinis
G20 lyderių tikslas. Pasaulinis verslas yra pasirengęs dirbti su visomis
vyriausybėmis, kad įvykdytų G20 įsipareigojimus siekiant užtikrinti sėkmingą
Pasaulio prekybos organizacijos (ang. World Trade Organization) veiklą 
per sekančią ministrų konferenciją", – reziumavo ICC pirmininkas S. B.
Mittal.

„Visi supranta, kad Lietuva yra
neatskiriama globalios rinkos dalis, todėl  pasaulio lyderių priimtas
iššūkis turi būti labai aiškiai išgirstas ir suprastas Lietuvos atsakingų
valstybinių institucijų, politikų, kaip konstruktyvios ir neatidėliotinos 
veiklos kryptys.  Lietuvos ekonomikos augimo skatinimas,
eksporto plėtra, naujų rinkų ir nišų prekėms bei paslaugoms
paieška, parama ir plėtojimas yra uždavinys Nr. 1.  Tam turi būti iš
esmės  išjudinama iš sąstingio Ekonominės diplomatijos tarybos (ADT) ir
jos darbo grupės (EDT DG) veikla,  o jos parengti pasiūlymai ir
rekomendacijos turi būti palaikytos Vyriausybėje ir įgyvendinamos žinybinėse
ministerijose, kaip šalies ekonomikos  augimo sąlygos. Tam reikia ir intensyvinti
tikslinius šalies vadovų vizitus su verslu į svarbiausias Lietuvos eksporto
rinkas, pas didžiausius investuotojus, siekiant konstruktyvių rezultatų iš
Tarpvyriausybinių ekonominio bendradarbiavimo komisijų veiklos, produktyviai
formuojant užduotis Lietuvos diplomatiniam korpusui", – pakomentavo ICC
pirmininko S.B. Mittal pranešimą po Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimų
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Tarptautinių prekybos rūmų (International
Chamber of Commerce – ICC) – oficiali atstovė Lietuvoje yra Lietvos verslo
konfederacija (LVK) – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų
įmones vienijanti verslo organizacija. 

Panašūs įrašai