Liepos
20 d. vykusiame Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) posėdyje buvo pristatyti trys nauji nariai: internetinių portalų kūrimo
platforma UAB „Wix“, karinės ir teisėsaugos paskirties produktų gamintojai UAB
„Arveka“ ir „Coca Cola Company“ padalinys Baltijos šalyse. Visų trijų narių
priėmimui į konfederaciją pritarta vienbalsiai.

Posėdyje
taip pat diskutuota apie nacionalinį trišalį darbdavių, darbuotojų ir valdžios
atstovų susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų. Verslo atstovai sutiko
su iškeltais reformų tikslais, tačiau diskutavo dėl konkrečių tikslų
įgyvendinimo būdų.

LVK
prezidentas Valdas Sutkus pristatydamas dokumentą teigė, jog jo reikalingumą
mato visos trys besiderančios pusės: ir verslo sektorius, ir darbuotojai, ir
valdžios atstovai, tačiau tam būtina suderinti daugelį skirtingų niuansų.

„Bendras
klimatas yra toks, jog šio susitarimo reikia, tik tekstas turėtų būti
papildytas verslui aktualiais dalykais – mokesčių, inovacijų ir kitais
klausimais – o kai kuriais aspektais reikėtų kalbėti apie konkretesnius
įsipareigojimus verslui. Labiausiai diskutuotinas yra socialinių reformų
blokas, tačiau iki rugsėjo, kai norima šį susitarimą pasitvirtinti, yra
užtektinai laiko kylančius klausimus susiderinti“, – teigė V. Sutkus.

Panašūs įrašai