LVK prezidento V. Sutkaus teigimu, kad būtų įgyvendinti aplinkosaugos
strategijos tikslai ir siekiai, būtini veiksmai ne tik ES ir tarptautiniu
lygmeniu, bet ir nacionaliniu. Dalis verslo iniciatyvų turi būti skirti remti
perėjimą prie technologijų, kurios išskiria mažai anglies dioksido į aplinką,
didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, modernizuoti transporto
sektorių ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą.

Pasak LVK prezidento V. Sutkaus,
verslo indėlis yra itin svarbus, siekiant įgyvendinti pasaulinius aplinkosaugos
tikslus. Pagrindiniai 4 būdai, kuriais privatus sektorius šiuo metu kovoja su
klimato kaita visame pasaulyje:

Išmetamų teršalų mažinimas

2015 m. Pasaulinių išteklių
institutas pranešė, kad 80
proc. iš 500 didžiausių bendrovių nusistatė tikslus sumažinti klimato atšilimą
sukeliančių teršalų lygį. Pavyzdžiui, kompiuterinių technologijų kompanija
„Dell“ iki 2020 m. pažadėjo 50 proc. sumažinti dėl savo įrenginių ir logistikos
procesų išsiskiriančias dujas, kurios sukelia šiltnamio efektą.

Energijos vartojimo efektyvumas

Verslo sektoriai suvartoja apie
pusę viso pasaulio elektros energijos. Didindamos energijos produktyvumą,
įmonės gali tiek sumažinti savo poreikius, tiek reikšmingai prisidėti prie
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. EP100 yra pasaulinė
tarptautinių įmonių iniciatyva, kuria ketinama dvigubai padidinti energijos
našumą. EP100 iniciatyvos dalimi yra svarbiausios įmonės, pradedant Švedijos
tarptautinių drabužių tinklu „H&M“ ir baigiant „Mahindra & Mahindra“,
didžiausiu pasaulyje traktorių gamintoju.

Moksliniai tyrimai ir darni plėtra

Niujorke (JAV) įsikūrusi
organizacija „Sidewalk Labs“ dirba su miestų administracijomis ir stebi jų
transporto eismo judėjimą bei analizuoja kaip naudojantis pažangiomis
internetinėmis technologijomis galima būti išspręsti vietų, kuriose susidaro
didžiausios eismo spūstys, problemas. Kompanija „ExxonMobil“ kasmet išleidžia 1
milijardą JAV dolerių energijos intensyvumo tyrimams, siekdama  kurti novatoriškas technologijas, kurios
skatintų energijos vartojimo efektyvumą, mažintų išmetamų teršalų kiekį ir
užtikrintų mažesnį anglies dioksido išsiskyrimą 
į aplinką.

Klimato kaitos stabdymo finansavimas

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO) skaičiuoja, jog per artimiausius
15 metų kasmet reikės
investuoti po
6,9 trilijonus JAV dolerių, kad būtų pasiekti Paryžiaus
susitarimu numatyti infrastruktūriniai poreikiai ir vidutinis pasaulinis
temperatūros kilimas išlaikytas žemiau 2° pagal Celsijų ribos. Kol kas
vyriausybės šiam reikalui paskyrė metinę
100 milijardų JAV dolerių
sumą. Svarbu yra tai, kad klimato kaitos stabdymą noriai finansuoja privatus
sektorius. Pavyzdžiui,
2015 metų gruodžio mėnesį „HSBC“
bankas surinko
500 milijonų eurų žaliųjų obligacijų, o 2016
metais įsipareigojo skirti
1 milijardą JAV dolerių „žaliesiems“ projektams.

Panašūs įrašai