Naujuoju Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos pirmininku išrinktas
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovas Andrius Romanovskis. Jis šiose
pareigose pakeitė Vyriausybę atstovavusią Socialinės apsaugos ir darbo
viceministrę Eglę Radišauskienę, kurios vadovavimo laikotarpiu buvo pasiektas
socialinių partnerių sutarimas dėl esminių naujojo Darbo kodekso nuostatų.

Rotacijos principu pradėjus vadovauti trišalei institucijai naujasis
pirmininkas teigia, kad sieks ne tik stiprinti tarybos institucinį vaidmenį,
bet ir įtraukti ją į įvairesnių valstybės mastu svarbių ekonominių klausimų
svarstymą – tiek teisėkūroje, tiek kolektyviniuose susitarimuose.

„Derybos ir susitarimas dėl Darbo kodekso parodė trišalio dialogo svorį
ir svarbą. Manau, kad Trišalės taryba jame suvaidino lemiamą vaidmenį ir tai
jau tapo profsąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo pavyzdžiu. Todėl mano
prioritetas – Trišalės tarybos institucinių ir dalykinių galių stiprinimas,
įtraukiant ją ne tik į tuos klausimus, kurie yra tiesiogiai susiję su darbo
santykių reguliavimu, bet ir į platesnį su socialiniais ir ekonominiais
valstybės reikalais susijusių klausimų spektrą“, – sako A. Romanovskis.

Jo teigimu, bus siekiama Trišalę tarybą Vakarų šalių pavyzdžiu paversti
ta dialogo ir derybų platforma, be kurios dalyvavimo nebūtų priimami svarbiausi
valstybės klausimais, plačiąja prasme liečiančiais verslą, darbuotojus ir
valstybę.

„Man atrodo labai svarbu, kad Trišalė taryba pagal geriausias
vakarietiškas tradicijas taptų ta institucija, kuri turėtų stiprų svorį
vertinant Vyriausybės planuojamus socioekonominius sprendimus ar reformas, o
socialinių partnerių balsas taptų savotišku lakmuso popierėliu, leidžiančiu
aiškiau prognozuoti, kokias pasekmes skirtingoms visuomenės grupėms tie
sprendimai gali turėti. Mūsų taryba turi būti ne vien tik diskusijų forumas,
bet ir kompetencijos centras, kuriame yra formuluojami pasiūlymai, derinami ir
pasiekiami susitarimai bei užtikrinamas jų įgyvendinimas“, – sako naujasis
Trišalės tarybos pirmininkas.

Rugsėjo 21 d. Trišalės tarybos posėdyje bus išklausytos Lietuvos banko
makroekonominės prognozės, aptarti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo
principai ir metodika, teikiamos išvados dėl Finansų ministerijos mokestinių
reformų paketo, taip pat svarstomos kitos teisėkūros iniciatyvos.

Lietuvos Respublikos Trišalė taryba yra nepriklausoma socialinio
dialogo institucija, kurią po lygiai atstovauja profesinių sąjungų, darbdavių
ir Vyriausybės atstovai. Taryba teikia savo išvadas ir rekomendacijas visais
svarbiausiais valstybės socialiniais – ekonominiais klausimais.

Daugiau informacijos:

Andrius Romanovskis
Direktorius 
Lietuvos draudikų asociacija 
Gedimino pr. 45, LT – 01109 Vilnius
+370 699 05 487
andrius.romanovskis@draudikai.lt

Panašūs įrašai