Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia
įmones jungtis į verslo misiją Minske (Baltarusija). Šiuo metu yra formuojama
verslininkų delegacija, renkami interesai. Kviečiame dalyvauti įmones ir
prisijungti prie delegacijos.

 

 

VIZITO METU PLANUOJAMI ŠIE RENGINIAI:

 •  Pasinaudodami turimais partneriais Lietuvoje
  mes pasirengę suorganizuoti dvišalius B2B susitikimus pagal vykstančiųjų
  išreikštus interesus konkrečiose valstybinėse institucijose ar ūkio
  subjektuose.
 •  Susitikimai su Baltarusijos valstybinių ir
  verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus
  interesus.
 •  Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti
  gruodžio 9-10
  d. vykstančioje „Фуд Шоу “
  parodoje:http://foodshow.by/contact-us/ 
 •  Susitikimas su komercijos atašė Baltarusijoje.
 

 

VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir
Baltarusijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų
ir prekių eksportą į Baltarusiją ir padėti vystyti tarptautinio
bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritraukti Baltarusij
os investicijas į Lietuvą.

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS: Surinkus susidomėjusių
verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas
centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti interesų anketą ir atsiųsti adresu
travel@autare.lt 
iki
spalio 25
d
. Daugiau informacijos dėl vizito: Gintarė Zlatkienė, tel. 8 679
36330; 8

5 2627401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų programą iš Europos struktūrinių fondų lėšų, šiuo
atveju, iki 930,00 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte. LVK įgyvendina
projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų
paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į
verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos
sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos
sektorių atstovus.

 
*Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

 

Panašūs įrašai