KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į DUBAJŲ (JUNGTINIUS ARABBŲ EMIRATUS

Kelionės data: 2018 m. kovo 26-28 d. 

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė "Autare"  kviečia įmones
jungtis į verslo misiją Dubajuje (JAE). Šiuo metu yra formuojama
verslininkų delegacija, renkami interesai. 

VIZITO METU PLANUOJAMI ŠIE RENGINIAI:

 • Susitikimai su JAE valstybinių ir verslą skatinančių institucijų
  atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, JAE objektų lankymas.
 • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti kovo 26-29 dienomis vykstančioje „Index 2018" parodoje: https://www.indexexhibition.com/
 • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais, dirbančiais JAE.

VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų
ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių
eksportą į JAE ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo
projektus, bei pristatyti projektus ir pritraukti JAE investicijas į
Lietuvą

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai
sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti
interesų anketą ir
atsiųsti adresu travel@autare.lt iki kovo 12 d. Daugiau informacijos
dėl vizito: Gintarė Zlatkienė, tel. 8 679 36330; 8 5 2627401.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų  lėšų, šiuo atveju, iki 1416,82 Eur. PVM nėra finansuojamas
projekte. LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT”
skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje
finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali
gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi
sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju
atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektorių atstovus.

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo

 

Panašūs įrašai