Trečiadienį, spalio 18 d., Lietuvos verslo konfederacija pristatė
Švietimo ir mokslo komitetui savo siūlymus dėl profesinio ugdymo sistemos reformos.
LVK prezidentas Valdas Sutkus, viceprezidentas Stasys Kropas bei generalinio
direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Jankauskas pateikė jau anksčiau viešojoje
erdvėje išsakytas nuostatas, jog profesinis ugdymas privalo prisitaikyti prie verslo
sektoriaus poreikių.

Tam, anot LVK narių, privalu optimizuoti pačių profesinio
ugdymo įstaigų veikimą, užtikrinant, jog jos ruoštų ne kuo platesnį specialistų
spektrą, o užtikrintų siauresnio pasirinktų profesijų atstovų paruošimo kokybę.
Taip pat siūloma atnaujinti daugelio specifinių profesijų, tokių kaip statybos
ar automechanikos, ugdymo programas, jog šios atitiktų šiandieninius rinkos
poreikius.  

Panašūs įrašai