Spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pasirašytas
nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų Lietuvos pažangai. Susitarimą
pasirašė premjeras Saulius Skvernelis, verslo ir darbuotojų atstovai – Lietuvos
verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus,  Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ , Lietuvos
pramonininkų konfederacijos, Asociacijos  „Investors‘ Forum“, Lietuvos
darbdavių konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
atstovai.

Ketina siekti mokesčių sistemos suderinamumo ir stabilumo, aukšto
šalies konkurencingumo bei mažinti darbo jėgos apmokestinimą, perkeliant
mokestinę naštą mažiau ekonomikos augimui žalingiems mokesčiams. Žadama
nedidinti bendros mokestinės naštos verslui ir vadovautis principu, kad vieni
mokesčiai būtų didinami mažinant kitus.

Atsižvelgiant į ekonomikos augimą, įsipareigojama didinti
darbuotojų darbo užmokestį, sukurti efektyvų bendrojo ugdymo mokyklų,
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklą. Bus siekiama 
investuoti į darbuotojų kvalifikaciją, darbo sąlygų gerinimą ir veiklos svarbą
atitinkantį darbo užmokestį. Nacionaliniame sutarime numatyta didinti viešojo
sektoriaus efektyvumą, optimizuoti darbuotojų skaičių ir gerinti teikiamų 
paslaugų kokybę. Didelį dėmesį žadama skirti  švietimo ir mokslo kokybės,
efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimui.

Panašūs įrašai