Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centras baigia įgyvendinti Erasmus + projektą
„Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio
profesinio mokymo reforma (Re-CVET)“ (angl. Comprehensive
policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education
and Training Systems (Re-CVET). Baigiamasis projekto renginys – Tęstinio
profesinio mokymo – verslo forumas
vyko 2017 m. lapkričio 20
d. 

Projekto rezultatai ir rekomendacijos tęstinio profesinio
mokymo plėtrai.

Panašūs įrašai