KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į MILANĄ (ITALIJA)
                                                             2018 m. vasario 6- 8 d.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir  įmonė "Autarė"  kviečia įmones jungtis į verslo misiją Milane (Italija). Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai. Kviečiame dalyvauti įmones ir prisijungti prie delegacijos.

VIZITO METU PLANUOJAMI ŠIE RENGINIAI:
•     Pasinaudodami turimais partneriais Lietuvoje mes pasirengę suorganizuoti dvišalius B2B susitikimus pagal vykstančiųjų išreikštus interesus konkrečiose valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.
•     Susitikimai su Italijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, Italijos objektų lankymas.
•     Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2018 m. vasario 6- 8 dienomis vykstančioje „Milano Unioca 2018“ parodoje. http://www.milanounica.it/MU/index.php/en/
•     Esant pageidavimams, suorganizuosime susitikimą su lietuvių verslininkais, dirbančiais Italijoje.


VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir Italijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Italiją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bei pristatyti projektus ir pritraukti Italijos investicijas į Lietuvą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti interesų anketą ir atsiųsti adresu travel@autare.lt  iki gruodžio 31d. Daugiau informacijos dėl vizito:  Gintarė Zlatkienė, Tel.: 867936330; 85 2627401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programą, iš Europos plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 930 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte. LVK įgyvendina projektą pagal priemonę Naujos galimybės LT skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog vyksta 5 ar daugiau įmonių.
Pageidaujančius dalyvauti vizite prašome užpildyti  interesų anketą ir atsiųsti el. paštu travel@autare.lt


DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:
•  2016 ir 2017 1-3 ketv. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
•  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
•  Klausimynas (pateiksime)
•  Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte
•  „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
•  Įsakymas dėl lėšų skyrimo

Panašūs įrašai