KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į PARYŽIŲ (PRANCŪZIJA)
                                                                 2018 m. VASARIO 13- 15 d. *

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Paryžiuje (Prancūzija). Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai. Kviečiame dalyvauti įmones ir prisijungti prie delegacijos.

VIZITO METU PLANUOJAMI ŠIE RENGINIAI:
•  Pasinaudodami turimais partneriais Lietuvoje mes pasirengę suorganizuoti dvišalius B2B susitikimus pagal vykstančiųjų išreikštus interesus konkrečiose valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.
•  Susitikimai su Prancūzijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, Prancūzijos objektų lankymas.
•  Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2018 m. vasario 13-15 d. vykstančioje „Premiere Vision Paris 2018“ parodoje: http://www.premierevision.com/en/presentation/premiere-vision-paris/ .

VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir Prancūzijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Prancūziją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritraukti Prancūzijos investicijas į Lietuvą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti interesų anketą ir atsiųsti adresu travel@autare.lt  iki gruodžio 31 d. Daugiau informacijos dėl vizito: Gintarė Zlatkienė, tel. 8 679 36330; 85 2627401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą iš Europos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 1070,00 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte. LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektorių atstovus.

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:
•     2016 ir 2017 1-3 ketv. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
•     Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
•     Klausimynas (pateiksime)
•     Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte
•     „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
•     Įsakymas dėl lėšų skyrimo

Panašūs įrašai