KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO DELEGACIJOJE Į KUVEITĄ
2018 m. vasario 6-9 d.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) organizuoja verslo misiją Kuveite. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai. Kviečiame dalyvauti įmones ir prisijungti prie delegacijos.

Vizito metu planuojami šie renginiai:

•    Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2018 m. vasario 6-10 dienomis vykstančioje parodoje Kuwait Expo 2018 (http://www.kuwaitkt.com/index.php)
•    B2B susitikimai su parodoje dalyvausiančiomis įmonėmis
•    Vizito metu bus galimybė Lietuvos verslo atstovams užmegzti naudingus kontaktus su parodoje dalyvausiančiais verslininkais
 

VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir Kuveito ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių eksportą į Kuveitą ir kitas regiono valstybes, supažindinti su galimybėmis plėtoti ekonominius santykius.
 

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus suorganizuoti logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti interesų anketą ir atsiųsti adresu jonas@lvk.lt iki sausio 24 d.. Daugiau informacijos dėl vizito:  Jonas Kireilis, Tel.: 85 212 1111
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 1416.82 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte. LVK įgyvendina projektą pagal priemonę Naujos galimybės LT skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog vyksta bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektorių atstovus.
 

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

• 2016 m. ir 2017 m. 1-3 ketv. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
• Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
• Klausimynas (pateiksime)
• Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte
• „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
• Įsakymas dėl lėšų skyrimo

Panašūs įrašai