Šią savaitę Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) bei Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovai aptarė aktualius nacionalinių
kolektyvinių sutarčių projektus – dėl darbo laiko naktį bei darbuotojų interesų
atstovavimo įmonių tarybose.

LVK prezidentas Valdas Sutkus
sako, kad naujo Darbo kodekso paskatintas 
aktyvesnis darbdavių ir darbuotojų bendravimas yra labai naudingas
šalies ekonomikai.

„Tiesioginės darbdavių ir darbuotojų
organizacijų derybos yra Vakarų šalyse įsitvirtinęs geras būdas rasti
tarpusavio sutarimą. Akivaizdu, kad panašių klausimų mūsų dienotvarkėje daugės,
kadangi tai daugelio šalies įmonių efektyvumą bei jų darbuotojų poreikius
atspindintys klausimai, galiausiai lemiantys ir šalies ekonomikos būklę bei jos
augimo tempą“, – tvirtina V. Sutkus.

Susitikime Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas pristatė du
nacionalinių kolektyvinių sutarčių projektus.

Profesinių sąjungų atstovai siūlo
keisti teisinį reguliavimą ir susitarti, kad vidutinis darbo laikas naktį būtų
12 valandų, o įmonės, tokiu režimu dirbusios iki šiol bei jų darbuotojai
nepatirtų nepatogumų ir galėtų dirbti tuo pačiu ritmu. Siūlomas šios nacionalinės
kolektyvinės sutarties galiojimo laikas – vienerių metų laikotarpis, po kurio
būtų sprendžiama dėl jos pratęsimo.

Dar vienas klausimas, kurio
sprendimo siekia profesinės sąjungos, yra darbuotojų teisių atstovavimo forma
įmonėse. Skaičiuojama, kad įsigaliojus naujam Darbo kodeksui daugiau nei 10
tūkst. šalies įmonių turi būti sudarytos darbo tarybos, tačiau tą kol kas tai
yra padarę tik apie 1,5 tūkst. bendrovių, o dalis įmonių yra pasirengusios
perduoti informavimo ir konsultavimo procedūras veikiančioms profesinėms
sąjungoms.

Pasak profesinių sąjungų atstovų,
tokiam atstovavimo teisių perdavimui reikalingas mechanizmas, kuris galėtų būti
sukurtas nacionaline kolektyvine sutartimi.

LVK prezidento teigimu,
profesinių sąjungų pasiūlymai bus svarstomi bei ieškoma abipusiu sutarimu
paremto kompromiso.

Panašūs įrašai