Ketvirtadalį Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) sukuriančioms įmonėms atstovaujanti Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kategoriškai pasisako prieš Seimo narių iniciatyvas beatodairiškai didinti mokesčius ir kritikuoja nenorą įvesti lubas „Sodros“ įmokoms. 

LVK prezidentas Valdas Sutkus teigia, kad verslo bendruomenę paliekant  nuošalyje, per Seimą vyksta socializmo ekspansija.

„Seimui paskubomis svarstant Vyriausybės pateiktą mokesčių reformos paketą, jis tiesiog šviesos greičiu aplipo įvairiausiais mokesčių didinimo pasiūlymais. Seime girdime leitmotyvą, kad mokesčius reikia didinti, nes kai kurie žmonės gauna per daug pajamų ir per daug gerai gyvena. Tai pavadinčiau tiesmuka socializmo ekspansija pagrįsta noru, kaip praėjusiame amžiuje, išbuožinti tuos, kurie, politikų nuomone, turi per daug“, – sako V.Sutkus.

Konfederacijos prezidento teigimu, pavojinga tai, kad prisidengiant socialinės lygybės ir teisingumo siekiais pradėta ignoruoti ekonominė realybė.

 „Seimą pasiekusio mokesčių reformos paketo aplipinimui didesniais mokesčių tarifais būdinga tai, kad svarstymai vyksta skubotai ir uždarai. Lietuvos verslo konfederacija reiškia kategorišką nepritarimą verslo sąlygų bloginimui. Negalime pritarti tam, kas vyksta, nes akivaizdžiai apeinama viduriniosios klasės sukūrimo bei stiprinimo problematika ir ignoruojamas verslas, tiesiog pasirenkant daugiau paimti iš tų, kurie ir dabar sąžiningai moka mokesčius“, – tvirtina verslo organizacijos vadovas.

Verslo atstovai pasigenda racionalaus pasiūlymų aptarimo bei protingo balansavimo tarp interesų. Anot jų, gilesnė diskusija apie tai, kas ir kaip gali keistis padėtų rasti geriausius, visapusiškai apgalvotus  sprendimus, o kartu ir platų visuomenės palaikymą.

V. Sutkaus tvirtinimu, apmaudu, kad reformų priėmimo procesas panašėja į socializmo laikų praktiką, ignoruojant demokratinei visuomenei priimtinas taisykles.

„Vos per valandą apsvarstomose vienašališkose iniciatyvose, kurios galiausiai taps nauja realybe Lietuvos ekonomikos varikliui verslui, demokratiškai diskusijai tiesiog nelieka vietos. Mes pasisakome už priemones, kurios didintų įmonių konkurencingumą, leistų steigti didelę pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas ir kelti darbuotojams algas, padėtų pritraukti gerai apmokamų aukšto lygio specialistų. Deja, bet dabar solidarumas suprantamas tik kaip kuo didesnis verslo apmokestinimas bei atsisakymas nustatyti lubas  „Sodros“ įmokoms nuo didesnių atlyginimų – jas toliau numatoma palikti neadekvačiai ir nepagrįstai dideles“,  – teigia V. Sutkus.

Deja, šiuo metu Seime tiesiog skubama suspėti patvirtinti mokesčių pakeitimus dar iki liepos.  

Apie LVK:

Lietuvos verslo konfederacija yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovė , dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Konfederacija atstovauja 29 verslo asociacijoms ir 3,5 tūkst. įmonėms, kuriosyra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų  Pagrindinės organizacijos narių verslo sritys: aukštosios technologijos, mokslas ir švietimas, teisės,f inansų, logistikos ir kitos paslaugos.   

Panašūs įrašai