Projekto tikslas – skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) sektoriaus mažas, labai mažas ir vidutines įmones (MVĮ) ieškoti naujų galimybių verslo plėtrai ir eksporto augimui į naujas užsienio rinkas.

Vertinant pastarojo meto ekonominius ir socialinius pokyčius globaliu mastu, matome, kad vienintelis pastovus bruožas – nuolatiniai pokyčiai. Pasaulinėje rinkoje vis daugiau dėmesio skiriama nebe serijinių prekių gamybai, bet aukštos kokybės prekių ir paslaugų kūrimui. Tokiomis sąlygomis nuolat auga ir kūrybinių bei kultūrinių industrijų (KKI) svarba. KKI pasižymi ne tik greitesniu nei vidutinis augimu ir darbo vietų kūrimu, bet tampa ir kultūrinės tapatybės išraiškos priemone, svarbia kultūrinės įvairovės skatinimui. Tai itin svarbu, nes kultūrinė įvairovė skatina visuomenės kultūrinį gyvybingumą ir ekonominę sėkmę.

Lietuvos verslo konfederacija, kaip didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, sutelkdama KKI sektoriaus įmones organizuos tarptautines išvykstamąsias verslo misijas ir dalyvavimą tarptautinėse parodose užsienyje. Dalyvavimas minėtuose renginiuose prisidės prie KKI sektoriaus MVĮ stiprinimo, tarptautiškumo skatinimo, išėjimo į naujas tarptautines rinkas ir eksporto apimčių didinimo.

Labai mažas, mažas ir vidutinio dydžio KKI sektoriaus įmones kviečiame aktyviai naudotis unikalia galimybe užmegzti naujus kontaktus, prisistatyti potencialiems klientams ir užsakovams B2B formato susitikimuose, patiems pajausti naujos rinkos pulsą bei nuotaikas. LVK kiekvienos verslo misijos metu atsižvelgia į dalyvių pareikštus pageidavimus ir turimus interesus, dėdama visas pastangas surengti susitikimus ne tik su verslo, bet ir su sprendimus priimančių institucijų atstovais, verslo organizacijomis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 9 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d.
Projekto kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-03-0005
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
Bendra projekto vertė: 260 247,46 Eur.

Panašūs įrašai