Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina projektą „LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „ Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Projektas orientuotas į statybos, transporto paslaugų ir maisto pramonės sektoriui priklausančias įmones. Projekto metu numatytas dalyvavimas tarptautinėse parodose bei išvykstamosiose verslo misijose. Norint įmonėms plėsti gamybą ir didinti eksporto apimtis, būtina užmegzti naujus kontaktus bei surasti partnerius plėtrai tikslinėse šalyse. Planuojamų renginių metu išplatinta informacija apie projekto įmonių veiklą bei tikslinėse parodose dalyvaujant įgytos žinios apie tikslines rinkas, jų specifikas, padės rengti konkrečius ir detalius eksporto planus, įgalins palaikyti tolimesnius verslo kontaktus su potencialiais partneriais, distributoriais ar kolegomis bei suteiks daugiau realių galimybių skverbtis į tikslines užsienio rinkas.

Labai mažas, mažas ir vidutinio dydžio įmones kviečiame aktyviai naudotis unikalia galimybe užmegzti naujus kontaktus, prisistatyti potencialiems klientams ir užsakovams B2B formato susitikimuose, patiems pajausti naujos rinkos pulsą bei nuotaikas. LVK kiekvienos verslo misijos metu atsižvelgia į dalyvių pareikštus pageidavimus ir turimus interesus, dėdama visas pastangas surengti susitikimus ne tik su verslo, bet ir su sprendimus priimančių institucijų atstovais, verslo organizacijomis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 9 d. – 2020 m. balandžio 30 d.
Projekto kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-03-0013
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
Bendra projekto vertė: 388 862,05 Eur.

Panašūs įrašai