Patvirtinta LVK prezidiumo posėdyje

2018 m. rugsėjo 13 d.

 

Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo pareiškimas

Dėl neigiamų tendencijų socialiniame dialoge

 

Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumas yra susirūpinęs dėl pastaruoju metu plintančios tendencijos, kai valstybės institucijų atstovai, neadekvačiai reaguodami į jų institucijų veiklos kritiką, viešojoje erdvėje pareiškia nepagrįstus kaltinimus neteisėta veikla LVK, kaip organizacijos, bei jos vadovų atžvilgiu.

Pabrėžiame, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Visuomenės informavimas apie problemas yra nuo pagrindinių demokratijos principų neatsiejama praktika. Dažnai tai tampa vieninteliu veiksmingu būdu inicijuoti būtinus pokyčius ir kylančių problemų sprendimą. Ypač kai socialiniams partneriams nesiseka rasti sprendimų dialoge su valstybės institucijomis arba kai dialogas iš viso nevyksta.

Akivaizdu, kad skaidrumo ir institucijų atvirumo pasiekti įmanoma tik viešai ir atvirai kalbant apie visų valstybei reikšminguose procesuose dalyvaujančių šalių veiklą. Užuot  kaltinant verslo įmones vienijančias organizacijas, kokią praktiką matome formuojant  pastaruoju metu.

Be kita ko, socialiame dialoge su valstybės institucijomis LVK remiasi 2017 m. spalį valstybės, verslo bei profesinių sąjungų atstovų pasirašyto Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų nuostatomis. Susitarime pabrėžiamas socialinio dialogo stiprinimas ir socialinių partnerių kompetencijų ugdymas, skatinant socialinius partnerius ir visuomenę aktyviai dalyvauti valstybės valdyme. Susitarime taip pat kalbama apie būtinybę, vykdant valstybinius projektus, atlikti kaštų ir naudos analizes, rengti konsultacijas su rinkos dalyviais.

Manome, jog dialogo bei bendradarbiavimo keliu būtina ir toliau siekti valstybės pažangos, atvirai diskutuojant tiek apie pasiekimus, tiek apie trūkumus, bei apie tai informuojant visuomenę.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumas

Panašūs įrašai