Verslo kūrimą ir plėtrą skatinančios valstybinės finansavimo ir konsultavimo agentūros turėtų tobulinti savo veiklos principus, sistemą būtina pertvarkyti ir konsoliduoti, vietoje vieno langelio principo tiesiog atveriant duris klientams, susitikime su Lietuvos verslo konfederacija (LVK), sakė LR Ekonomikos ir inovacijų viceministras Gintaras Vilda.
„Šiuo metu verslo finansavimo ir konsultacijų sistema Lietuvoje yra išsibarsčiusi, fragmentuota, viskas pernelyg biurokratizuota ir nepritaikyta verslo poreikiams. Per konsolidavimą sustiprinus agentūrų pajėgas, atsirastų ir platesnis paslaugų portfelis, kuriuo galėtų pasinaudoti ir ūkio subjektai, ir žmonės iš akademinės bendruomenės, kūrėjai, mokslininkai. Agentūros turėtų dirbti su klientais, o ne tik skirstyti paramą.“, – sakė G. Vilda.
Pasak jo, verslumą skatinančių agentūrų pajėgų sustiprinimu bus užtikrintas viešųjų investicijų ir paslaugų prieinamumas verslo klientams, o agentūros, taikančios „atvirų durų“ principą, su plačiu paslaugų portfeliu, galės kryptingiau investuoti valstybės patikėtas investicijas.
Faktą, kad Lietuvos inovacijų ekosistema yra fragmentuota ir per daug išskaidyta, konstatavo  Europos Komisija. Jos 2018 m. parengtoje ataskaitoje teigiama, kad šiai sričiai būtini pokyčiai ir bendros inovacijų agentūros įkūrimas.
„Agentūros turėtų ne tik dalinti paramą, bet ir padėti investuoti, teikti pasiūlymus, kaip viešosios ir privačios investicijos gali sukurti šalies ekonominį proveržį. Labai svarbu, bendradarbiaujant su verslo asociacijomis identifikuoti esamas problemas, kurios trukdo jaunam verslui, verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir veiksnius trukdančius spartesniam eksporto augimui. Inovacijos turėtų būti mūsų šalies prioritetas didinant valstybės konkurencingumą jei norime konkuruoti ne tik su kaimynais, bet ir su Vakarų Europos, Skandinavijos valstybėmis“, – pabrėžė LVK prezidentas Valdas Sutkus.
Pernai balandį Vyriausybė pritarė inovacijų ekosistemos reformai. Inovacijų reforma Lietuvoje vyksta remiantis Technologijų ir inovacijų įstatymu. Šios reformos esmė yra peržiūrėti ir taikyti efektyvesnius finansinius mechanizmus mokslo ir verslo projektams. Tarp svarstomų variantų yra pasiūlymas finansavimo paslaugas teikiančias agentūras atsieti nuo konsultavimo paslaugų.
Apie Lietuvos verslo konfederaciją.
Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Ji yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovė Lietuvoje ir dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Per visą narių tinklą Konfederacija atstovauja 29 verslo asociacijas ir 3,5 tūkst. įmonių, kurios drauge sukuria apie ketvirtadalį Lietuvos BVP. Šios įmonės yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų – tai sudaro 15 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų.

Panašūs įrašai