Kviečiame visas gamybos įmones užpildyti tarptautinio projekto ECOLABNET klausimyną. „Ecolabnet“ tai Baltijos jūros regiono šalių projektas, kuriuo siekiama sukurti paramos tinklą, skirtą MVĮ plėtoti ekologines inovacijas. Šio tyrimo tikslas – surinkti informaciją apie MVĮ patirtį ir iššūkius ekologinių inovacijų srityje bei poreikį ekspertinėms paslaugoms.

Ekologinės inovacijos – tai bet kokia naujovių forma, kuria siekiama didelės ir akivaizdžios pažangos siekiant tvaraus vystymosi tikslų, mažinant poveikį aplinkai arba efektyviau ir atsakingiau naudojant gamtos išteklius, įskaitant energiją.

Jūsų dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus mūsų projektui.

APKLAUSOS NUORODA.

Panašūs įrašai