Patvirtintas ir paskelbtas Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas. Šis standartas yra vienas iš penkių Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) kartu su kitais socialiniais partneriais bei konsultantais parengtų profesinių standartų. Lietuvos aukštojo ir profesinio mokymo įstaigos patvirtintų profesinių standartų pagrindu jau gali koreguoti esamas bei rengti naujas profesinio mokymo ar studijų programas.

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) jau parengti trijų ūkio sektorių profesiniai standartai: Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus, Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus, Prekybos sektoriaus profesiniai standartai bei rengiami Architektūros ir Farmacijos gaminių ir preparatų gamybos sektorių profesiniai standartai.

„XXI amžiuje verslui visuose ūkio sektoriuose reikia vis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Sparčiai kintant verslo poreikiams ir aplinkai įgytos žinios labai greitai praranda aktualumą. Žinių atnaujinimas, mokymasis visą gyvenimą yra būtina sąlyga sėkmingam verslo vystymuisi Todėl nusprendėme prisidėti prie profesinių standartų rengimo.

Neabejojame, kad šis bendras darbas pagerins situaciją ir padės rengti geresnius specialistus. Juk vargu ar kas nors gali geriau žinoti, kokių žinių ir kompetencijų reikia darbo rinkoje, už pačius verslininkus“, – pasakoja apie sprendimą prisidėti rengiant profesinius standartus LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Jam pritarė ir UAB „Patikimas auditas“ generalinis direktorius Saulius Lapšinskas, vadovavęs šio profesinio standarto rengimo ekspertų grupei.

„Iki šiol susidurdavome su problema, kad tik baigę studijas ir pas mus įsidarbinę žmonės turėdavo gerą teorinį pagrindą, tačiau jokių jo pritaikymo įgūdžių. Parengti specialistą po aukštosios, kad galėtų dirbti savarankiškai, dar trukdavo apie metus. Verslui tai per ilgas laiko tarpas. Manome, kad pakoregavus studijų programas, studentai galės greičiau įsilieti į darbo rinką kaip pilnaverčiai specialistai“,- sako S. Lapšinskas.

Pasak specialisto, kartu su švietimo sistemos darbuotojais, peržvelgus profesinio mokymo ir studijų programas, pastebėta, jog nemažai dėmesio skirta kompetencijoms, kurios finansinių sričių specialistams mažiau reikalingos ir pritaikomos. Parengtame standarte įvardintos šiandienos ir ateities verslui reikalingos kompetencijos.

„Rengiant profesinius standartus verslo atstovai dalyvavo ne tik aptarimuose, bet ir ekspertų grupėse. Parengti profesiniai standartai turės teigiamos įtakos profesinio mokymo bei studijų programų kokybei“, – tvirtina profesinius standartus rengusios viešosios įstaigos Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto direktorė Edita Juodienė.

Panašūs įrašai