Siekiant skatinti tvarias ekoinovacijas bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą Baltijos jūros regione Lietuvos verslo konfederacija kartu su tarptautiniais partneriais iš Danijos, Estijos, Suomijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos bei verslo asocijuotomis struktūromis pradėjo įgyvendinti projektą „Ecolabnet“. Projekto metu partneriai užsibrėžė tikslą sukurti paslaugų teikėjų ir inovacijų kūrėjų tinklą. Šiame tinkle bus kuriami ekologiškesni, ekonomiškesni bei naujausius klientų poreikius atitinkantys produktai, kuriuos gamins:

  • Produktų ir paslaugų sistemos projektuotojai;
  • Biologinių medžiagų tyrėjai;
  • 3D spausdinimo technologijų tiekėjai;
  • Ekologinio ženklo specialistai;
  • Verslo kūrėjai.

 
Baltijos jūros regiono programos „Interreg“ dėka „Ecolabnet“ projektui yra skiriama 2,25 milijonų eurų parama. Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir planuojamas vykdyti iki 2021 metų birželio mėnesio. Projekto įgyvendinimo metu norima didinti MVĮ žinias apie klientų poreikius atitinkančių naujovių pritaikymo aspektus ir galimybes Baltijos jūros regione bei visoje Europoje. Įgyvendinant projekte numatytas veiklas bus stiprinama įmonių socialinė atsakomybė gaminant naujus bei aplinką tausojančius produktus. Projekte dalyvaujančios organizacijos savo darbu užsibrėžė tikslą įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 9, 11, 12, 13 ir 17 (pramonės inovacijos ir infrastruktūra, tvarūs miestai ir bendruomenės, atsakingas vartojimas ir gamyba, klimato veiksmai ir globali partnerystė) tikslus. Visa projekto metu sukurta informacija, produktai ir metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
 
Daugiau informacijos apie projektą: Ecolabnet.org
Daugiau informacijos apie „Interreg“ Baltijos jūros regiono programą: Interreg Baltic Sea Region

Panašūs įrašai