Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su partneriais ir konsultantais toliau rengia profesinius standartus, kurių dalis jau yra patvirtinta. Vienas jų, pritaikytas poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriui, leis tikėtis proveržio šioje dinamiškoje verslo srityje.

Nauji standartai – įmonių konkurencingumui didinti

Pasak LVK prezidento Valdo Sutkaus, iki šiol galioję standartai nebeatitiko nūdienos realijų, nes juose nebuvo atsižvelgta į šio sektoriaus apimtį, pagrindinius veiklos procesus ir daugelį kitų aspektų.

„Ši verslo sritis mūsų ekonomikai yra labai svarbi. Ji glaudžiai susijusi su šiuolaikinėmis technologijomis, o joms tobulėjant turi keistis ir darbuotojų kompetencijos, taip didinant mūsų įmonių konkurencingumą tarptautinėje arenoje“, – pabrėžė V. Sutkus.

Jo teigimu, Lietuvos poligrafijos sektorius yra išsikovojęs aukštas pozicijas ne tik mūsų šalyje, daugelis įmonių eksportuoja savo paslaugas.

„Plečiantis rinkoms būtina tobulinti ir darbuotojų parengimą, kad verslas galėtų deramai įveikti kylančius iššūkius. Nors poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos veiklos yra labai įvairios, jos atitinkamai glaudžiai susijusios tarpusavyje – būdinga dalis panašių procesų, vykstančių ypač leidybos, žiniasklaidos, reklamos produktų kūrimo metu, kai dirba grafikos dizaineriai, fotografai, maketuotojai, grafinės ir vaizdo reklamos kūrėjai“, – pažymėjo LVK prezidentas.

Kokie pokyčiai laukia?

Standarte pateikiamas rinkai reikalingų kvalifikacijų sąrašas, nurodant jų pavadinimus ir lygmenis, padedančius nustatyti profesinio mokymo programų, profesinio bakalauro, bakalauro ar magistro studijų kolegijose ir universitetuose poreikį.

Siekdamas įgyti šias kvalifikacijas būsimas specialistas gali rinktis mokymo ar studijų programas, kuriose suteikiami konkretūs vienai ar kitai kvalifikacijai būdingi kompetencijų rinkiniai. Savo ruožtu švietimo įstaigos galės koreguoti mokymo ir studijų programų turinį, kad studijų metu įgyjamos kompetencijos atitiktų šiuolaikinius rinkos reikalavimus.
Pasak standartą kūrusios darbo grupės narės Kauno kolegijos Medijų ir technologijų katedros vedėjos Daivos Sajek, kompetencijų deriniai, pateikiami kvalifikacijų aprašuose, yra tarsi orientyras potencialiam darbuotojui, nusprendusiam susieti savo ateitį su pasirinkta specialybe.

„Taip pat jie svarbūs ir darbdaviui pasirenkant kvalifikuotus darbuotojus, leidžiančius tikėtis sėkmingo verslo plėtojimo. Ir, žinoma, jie reikalingi profesinėms mokykloms, kolegijoms ir universitetams, rengiantiems, realizuojantiems ir atnaujinantiems mokymo ir studijų programas. Iš esmės profesinį standartą galima traktuoti kaip sutartį tarp darbuotojo, darbdavio ir mokymo bei studijų institucijų atstovų“, – sakė Kauno kolegijos Medijų ir technologijų katedros vedėja D. Sajek.

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) jau parengti trijų ūkio sektorių profesiniai standartai: Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus, Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus, Prekybos sektoriaus profesiniai standartai bei rengiami Architektūros ir Farmacijos gaminių ir preparatų gamybos sektorių profesiniai standartai.

Panašūs įrašai