Lietuvos verslo konfederacijos (LVK), įgyvendinančios projektą pagal priemonę „Kompetencijos LT“, iniciatyva jau buvo surengti mokymų ciklai ne vienos dešimties šalies įmonių darbuotojams. Jų tikslas – ne tik palaikyti nuolatinį kvalifikacijos lygį, bet ir jį kelti.

LVK prezidento Valdo Sutkaus teigimu, daugelis Lietuvos įmonių jau konkuruoja tarptautiniu lygiu, o dar daugiau jų ketina anksčiau ar vėliau peržengti šalies ribas. Tačiau žaidimo taisyklės tarptautinėje rinkoje paprastai yra daug griežtesnės nei vidinėje.

„Būtina nuolat palaikyti darbuotojų kvalifikaciją, ją kelti, skatinti gebėjimus staigiai persiorientuoti. Tam ir skirtas mūsų projektas, kurio metu įvairių sričių bendrovių darbuotojai gali gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus“, – pabrėžė LVK prezidentas V. Sutkus. 

UAB „Ruptela“ personalo partnerė ugdymui Simona Verkauskaitė teigia, jog mokymų turinys įmonės darbuotojams buvo labai tinkamas, nes jį sudarė temos, aktualios tiek pradedantiesiems, tiek įgudusiems specialistams.

„Šią mokymų programą vertiname kaip investiciją į mūsų darbuotojų kompetencijos kėlimą. Jie rinkosi mokymų temas, kuriose jiems trūko žinių arba kurios buvo aktualiausios jų atliekamose pareigose. Tikimės, jos bus sėkmingai pritaikytos darbinėje praktikoje, pagerinant darbo procesus ir rezultatus. Mokymuose mums svarbiausia išlaikytas balansas tarp teorinių žinių ir praktinių užduočių“, –  sako S. Verkauskaitė.

UAB „Ruptela“ darbuotojai įgytas žinias jau taiko pardavimų, veiklos procesų valdymo bei įgyvendinimo srityse.
Nuo projekto pradžios mokymuose spėjo sudalyvauti ir kone pusė UAB „BIOK laboratorija“ darbuotojų. Kaip pasakoja įmonės personalo atstovė Sandra Sabaliauskaitė-Tarvydė, labiausiai pasiteisino vidiniai mokymai, pritaikyti įmonės poreikiams.

„Mums labai svarbu sužinoti, kokie kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo būdai yra naudingiausi, o kas galbūt ir ne taip vertinga. Tuomet galima pritaikyti verslo poreikiams, nes patenkinti juos yra svarbiausias šio projekto tikslas“, – pabrėžia LVK prezidentas V. Sutkus.

LVK kartu su partneriais projektą „Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“, įgyvendins iki 2020 metų gegužės. Jo metu vykdomi pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo specialistų kompetencijų tobulinimo mokymai bei metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminingų profesijų darbininkų kompetencijų tobulinimo veiklos. Taip pat partnerių darbuotojai dalyvauja užsienio kalbų mokymuose, kurie skirti specialiųjų gebėjimų ugdymui.

Panašūs įrašai