Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) patvirtino ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą. Dalis plano siūlymų atliepia ir Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) praeitą savaitę LRV pateiktus pasiūlymus.

Anot Vyriausybės posėdyje dalyvavusio LVK prezidento Valdo Sutkaus, verslo bendruomenė šias naujienas vertina pozityviai, kadangi ekonomikos gelbėjimo planas yra operatyvus ir labai ryžtingas bei rodo rimtą vyriausybės požiūrį į krizę. 

„Labai gerai, kad aktyviai bendradarbiaujama su verslu bei sutariama, jog pagrindinis veiksnys turi būti darbo vietų išsaugojimas.

Šiuo sunkiu momentu reikia sutelkti pastangas ir mes raginame darbdavius neatleidinėti darbuotojų, priverstinai nesiųsti į nemokamas atostogas, o naudotis kitomis galimybėmis, kadangi valstybė prisideda ir dalinai kompensuos nuostolius“, – teigia V.Sutkus.

Numatytos priemonės verslui neabejotinai padės. Tačiau verta pastebėti, kad numatomos dalies atlyginimų kompensacijos iš valstybės lėšų galios tik 3 mėnesius.

Anot LVK prezidento, jei per šį laikotarpį pavyks įveikti virusą, tuomet dideli nuostoliai bus nustumti į šalį. Tačiau viruso plitimui užsitęsus, gali kilti didelių problemų.

„Bus galimybė įforminti prastovas, kurios įvyko ne dėl įmonių kaltės, kaip mes žinome, o dėl objektyvių aplinkybių, susijusių su pandemija. Tų prastovų metu dalį darbuotojų atlyginimo Vyriausybė kompensuos iš specialaus fondo.

Kurį laiką tai padės ir gelbės, bet jeigu paaiškėtų, kad problema yra ilgalaikė, tada kiltų klausimų“, –  sako V.Sutkus.

Verslo bendruomenė, kuriai maksimalus darbo vietų išsaugojimas yra itin svarbus, pritaria Finansų ministro Vyriausybės posėdyje išsakytai pozicijai, jog pagalba teikiama bus tiems, kurie nevarys žmonių neapmokamų atostogų.

„Darbo vietų išsaugojimas yra bendra verslo ir valstybės užduotis“, – konstatavo LVK prezidentas.

Vyriausybės priemonių plane ekonomikos skatinimui numatyta 1 mlrd. eurų, sveikatos apsaugai, darbo vietų išsaugojimui ir įmonių likvidumo išsaugojimui – po 0,5 mlrd. Kitus 2,5 mlrd. Eurų sudarys Lietuvos banko priemonės.

Panašūs įrašai