COVID-19 sukeltos pandemijos problemas sprendžiantys Seimo nariai pradėjo rengti nuomos ir kredito mokesčių atidėjimo sprendimą, tačiau verslo atstovų nuomone, kai kurios šios iniciatyvos detalės turi geresnę alternatyvą. Lietuvos verslo konfederacija (LVK) tinkamesniu variantu nuomos mokesčiams įžvelgia finansinių instrumentų ieškojimą bei pritaikymą.

Seimo narių manymu, karantino laikotarpiu leidžiant nevykdyti mokestinių įsipareigojimų, nuomos mokesčio mokėjimą įmanoma išdėstyti per vėlesnius mėnesius. Tačiau yra ir geresnis problemos sprendimo būdas nei šis – mokestį ne atidėti, o kompensuoti. Toks sprendimas, galimai, turėtų mažiau neigiamų pasekmių. Tik pirmiausia reiktų aiškiai nusibrėžti, kas, kuriam laikotarpiui ir kokiomis sąlygomis turėtų teisę į kompensaciją.

„Įžvelgiame grėsmę, jog vadinamosios nuomos atostogos gali sukelti grandininę reakciją, kai dauguma ūkio subjektų pradės nevykdyti įsipareigojimų vieni kitiems. Kiltų chaosas, kadangi būtų gaunama daugybė prašymų atidėti atsiskaitymus vėlesniems mėnesiams ir ne vien tik dėl nuomos.

Geriau būtų kompensuoti nuomos mokečio sukeltus nuostolius, ką įmanoma padaryti remiantis milijardų vertės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu ekonomikos skatinimo ir paramos verslui paketu“, – teigia LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Anot V. Sutkaus, kompensaciją galėtų turėti nuomininkai, sumokėję ar turintys mokėtiną nuomos mokestį bei nuomotojai tokia apimtimi, kokia jie jau atleido nuomininkus nuo nuomos mokesčio mokėjimo, karantino laikotarpiu.

Kompensuojamas laikotarpis galėtų būti karantino priemonių taikymo Lietuvos Respublikoje laikotarpis, o kompensuojamas nuomos mokesčio dydis – toks, koks nurodytas karantino metu galiojančioje nuomos sutartyje, su sąlyga, kad nuomos mokesčio dydis, nustatytas pagal galiojančią nuomos sutartį, atitinka iki karantino laikotarpio pradžios 2020 metais išrašytose sąskaitose nurodytą nuomos mokesčio dydį.

Kompensacija būtų nustatyta priimant teisės aktus – Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimą, jame numatant galimybę atskiru įstatymu nustatyti Valstybės kompensacines priemones nuomos mokesčio taikymui arba mokėjimui ekstremaliomis situacijomis ir atitinkamą specialų įstatymą.

LVK savo siūlymus pateikė Seimo Ekonomikos komitetui bei paprašė juos apsvarstyti.

Panašūs įrašai