Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vykdomas projektas „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą organiškame, jauname ir perspektyviame versle“ peržengė starto liniją. Startą paskelbė pirmasis susitikimas, kuriame projekto partneriai apibrėžė pagrindines projekto veiklas ir patvirtino nustatytus, jų įgyvendinimo terminus.

Projektu bus siekiama kurti ir puoselėti tvirtą ir tvarų tarpvalstybinės komunikacijos, bendrų veiksmų ir dalijimosi patirtimi bei žiniomis tinklą, jaunų žmonių inovatyvias verslo idėjas paversti realiu verslu. Pirmajame susitikime tokius siekius aptarė ir be LVK taip pat dalyvavo Latvijos prekybos ir pramonės rūmų bei Europos verslo asociacijos Baltarusijoje atstovai.

Susitikimo metu įtvirtinta, jog dėl COVID-19 pandemijos, dalis ar net visi kiti projekte numatyti susitikimai bus vykdomi nuotoliniu būdu.

Projektas „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą organiškame, jauname ir perspektyviame versle“ yra skirtas 15–29 metų jaunuoliams. Pagrindinis tikslas – skatinti verslumą, padėti jaunam žmogui realizuoti savo idėjas. Projektu siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą pasienio regione, todėl projekto partneriai sieks, kad pasibaigus projektui regione būtų įkurta bent 40 naujų verslų. Į projekto veiklas tiesiogiai bus įtraukta ne mažiau kaip 240 jaunų žmonių, taip pat daugiau kaip 500 jaunuolių dalyvaus įžanginiame projekto etape – vyksiančiuose motyvaciniuose mokymuose. Kartu su dalyviais mokymo procese dalyvaus 40 aukštųjų mokyklų mentorių, prisijungs verslo mentoriai. Projektą planuojama įgyvendinti per artimiausius dvejus metus. Jo  veiklos bus vykdomos Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.

Projektas pagrįstas patikrinta jaunimo verslumo skatinimo „CREAzone“ metodika, kuri buvo pritaikyta, išbandyta ir patobulinta Lietuvos verslo konfederacijos kartu su partneriais 2012 – 2013 metais vykdant projektą „CREAzone1.0“ ir 2018 – 2020 metais projekte „CREAzone2.0“.

Vienas iš projekto tikslų – Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos gyventojų bei organizacijų santykių stiprinimas. Numatyta ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama gerinti verslumą ir gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Projekto metu jaunuoliai ne tik generuos verslo idėjas, bet ir mokysis kitų verslo subtilybių: vertins ir analizuos savo verslo idėjos aplinką, galimas grėsmes, mokysis sudaryti rinkodaros planus, strategijas, nustatyti tikslinę auditoriją, valdyti krizines situacijas. Jaunuoliai suformuos komandas, parengs realius verslo planus.

Jaunimas dalyvaus mokymuose, skirtuose susitikimams su potencialiais investuotojais. Bus supažindinti su pagrindiniais kriterijais, kuriais investuotojai vertina pradedančiuosius verslininkus. Aptars klausimus, kuriuos investuotojai linkę užduoti, ir susipažins su komunikacijos metodais, kurie užtikrins verslo idėjos pristatymo sėkmę ir galimybę pritraukti investuotojų dėmesį finalinio konkurso metu. Dalyviai, baigę mokymus,  bus pasiruošę įgytas žinias bet kada pritaikyti pristatant verslo idėją potencialiems investuotojams ir įsteigiant savo įmonę.

Tikimasi, kad projektas suteiks jauniems žmonėms galimybę tapti sėkmingais verslininkais, ugdant jų įgūdžius, reikalingus įmonių plėtrai, o projekto metu užmegzti ryšiai su suinteresuotomis šalimis, mentoriais bei verslo atstovais, pasiryžusiais palaikyti ilgalaikį bendradarbiavimą su jaunaisiais verslininkais, padės naujiems verslams sėkmingai vystytis ateityje.

Projektas Nr. ENI-LLB-1-076 yra dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.

Panašūs įrašai