UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir UAB Factris LT1 pasirašė dar vieną sutartį dėl COVID-19 protrūkio paveikto verslo finansavimo pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Ši skatinamoji finansinė priemonė padengs atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą, mažins finansavimo riziką, taip palengvinant finansavimo prieinamumą ir pagerinant įmonių likvidumą.

Į „Factris“, INVEGA finansų tarpininką dėl kredito linijos su tiekėjų sąskaitų apmokėjimo paskirtimi gali kreiptis Lietuvoje veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurių metinė komercinė apyvarta yra ne mažesnė negu 3 mln. Eur bei jeigu įmonė atitinka bent vieną iš šių kriterijų – apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 proc. ar generuojami finansiniai srautai tapo neužtektini turimiems įsipareigojimams įgyvendinti. Atitinkant kriterijų, įmonės gali kreiptis dėl finansavimo su valstybės garantijomis.

Iš viso priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ įgyvendinti numatyta iki 93 mln. Eur LR valstybės biudžeto lėšų, iš kurių 6 mln. Eur patikėta finansų tarpininkei, bendrovei „Factris“. Taip iš viso įmonių finansavimui kartu su „Invega“ priemonėmis „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ ir „Alternatyva“ „Factris“ pasitelkia daugiau nei 30 mln. Eur. Kiekviena „Factris“ suteikta  kredito linija užtikrinama 80 % garantija, o į šį garantuojamą portfelį gali būti įtraukiamos visos, ne anksčiau kaip 2020 m. kovo mėn. 16 d. ir ne vėliau kaip gruodžio mėn. 31 d., suteiktos kredito linijos.

Finansavimo dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, bet neviršijant 5 mln. Eur.

„Dar viena finansinė priemonė neabejotinai padidins įmonių prieinamumą prie finansavimo išteklių šiuo verslui sudėtingu laikotarpiu. Portfelinės garantijos kredito linijoms yra gyvybiškai svarbios ir sustiprina įmonės tiekimo grandį. Greičiau apmokamos tiekėjų sąskaitos gali užtikrinti palankesnes kitų prekybinių sandorių sąlygas, toliau kuriamus verslo santykius ir plėtojant veiklą“, – teigia UAB Factris LT1 vykdomasis direktorius Paulius Jauga.

„Nors pandemija suvaldyta, jos sukeltas pasekmes verslui ir toliau stengiamės minimizuoti. Portfelinės garantijos paskoloms padės palengvinti gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos sandorių forma su lėšų trūkumu susidūrusiam smulkiajam bei vidutiniam verslui ir didelėms įmonėms. Taip pat tai padės sumažinti finansavimo riziką ir dėl šios priežasties palengvinti paskolų, lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti“, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas.

Finansavimas pagal šią priemonę neteikiamas, jeigu įmonė vykdo finansinę veiklą, išskyrus vystomas finansines technologijas, jeigu įmonės veikla susijusi su ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba, perdirbimu bei prekyba. Į garantuojamą portfelį taip pat neįtraukiamas finansavimas gyvenamųjų butų įsigijimui, investicijoms į gyvenamųjų butų būklės pagerinimą, investicijoms į azartinių lošimų organizavimu užsiimančias įmones. Priemonė neskiriama dividendų išsimokėjimui, kapitalo mažinimui išmokant lėšas finansavimo gavėjo dalyviams, savų akcijų supirkimui ar kitiems mokėjimams iš kapitalo finansavimo gavėjo dalyviams bei paskolų grąžinimui ar suteikimui finansavimo gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims.

Smulkiojo ir vidutinio verslo bei didelių įmonių atstovai kviečiami pildyti paraišką internetinėje svetainėje. „Factris“ asmeninis vadybininkas pasiūlys finansavimo sprendimą per 6 darbo valandas, o finansavimas bus suteiktas per 1 darbo dieną.

Panašūs įrašai